Lyhyet

Työterveyttä maatalousyrittäjälle

| Teksti: Kirsi Väisänen

Työterveyslaitoksessa toimiva Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö (Mytky) on tuottanut verkkoon työn ja terveyden oma-arviointipalvelun, jossa on huomioitu erityisesti maatalousyrittäjät. Mytky on myös julkaissut ostajan oppaan maatalousyrittäjän työterveyspalvelujen hankkimiseen.

Maatalousyrittäjän työ on monin tavoin vaativaa ja sisältää sekä fyysistä että psykososiaalista kuormitusta. Viime vuosina maatalousyrittäjien henkistä jaksamista ovat rasittaneet paitsi tuottajahintojen alamäki myös hankalat sääolosuhteet.

– Maatalousyrittäjien henkinen jaksaminen on koetuksella, koska taloudellista joustoa ei juurikaan ole jäljellä tuottajahintojen laskun johdosta, toteaa Birgitta Kinnunen. Hän on yksi neljästä Työterveyslaitoksen Mytkyn asiantuntijasta, jotka edistävät maatalousalan työterveyttä.

Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun avulla vastaaja voi arvioida työtään, työympäristöään, työmenetelmiään, terveyskäyttäytymistään ja suojautumistaan työn vaaroja vastaan. Palvelu antaa palautteen ja suosittelee toimenpiteitä, joilla voi parantaa työolosuhteitaan ja terveyskäyttäytymistään.

Palvelu on tehty maaseudun yrityksille, yrittäjille ja heidän työntekijöilleen ja siinä on erityisesti huomioitu maatalousyrittäjien työn ominaispiirteitä, mutta se soveltuu hyvin myös muiden yrittäjien käyttöön, opastaa Kinnunen. Tutustu palveluun.

Tietoa hyödynnetään kehitystyössä

Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista. Yksittäistä vastaajaa ei voi jäljittää palvelussa, eikä tietoja luovuteta Työterveyslaitoksen ulkopuolelle.

Kertynyttä tietoa käytetään maaseudulla toimivien yrittäjien, yritysten ja heidän työntekijöidensä koulutuksen, ohjauksen ja neuvontapalvelujen kehittämiseen sekä niiden kohdentamiseen. Tiedon avulla opastetaan myös työterveyshuoltoja ja työturvallisuudesta huolehtivia tahoja. Tietoja on mahdollista käyttää myös tilastojen ja yleisten kuvausten laatimiseen.

Opas työterveyspalvelujen hankkimiseen

Työterveyslaitos on myös julkaissut oppaan, joka antaa maatalousyrittäjille tietoa työterveyshuollosta. Oppaassa kerrotaan, mitä työterveyshuolto voi tarjota ja mitä siltä voi odottaa. Siinä kerrotaan yrittäjän ja työnantajan vastuista, työterveyshuollon ostamisesta, sisällöstä sekä kustannusten muodostumisesta ja korvauksista.
Opas löytyy sekä selattavana versiona että pdf-muodoissa Työterveyslaitoksen verkkopalvelusta. Painettua opasta voi tilata lähettämällä sähköpostia jukka.maittala@ttl.fi. Tutustu oppaaseen.

 

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje