Työturvallisuus

Työturvallisuuden oppia yhteistyönä Venäjälle

| Teksti: Leena Jormanainen, Paula Kokko, Tarja Kovalev ja Anja Liimatainen | Kuva: Paula Kokko

Suomella ja Venäjällä on meneillään yhteinen rakennusalan työturvallisuutta ja työolosuhteita parantava hanke. Osana sitä Pietarin lähettyville rakennetaan Venäjän ensimmäinen työturvallisuuden oppimisympäristö.

Polygon-oppimisympäristön toteuttaa Pietarin valtiollinen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yliopisto, joka hyödyntää hankkeessa kerättyä tietoa työturvallisuuskoulutuksen suunnittelussa. Mallina oppimisympäristön rakentamisessa on ollut Espoossa sijaitseva Ruduksen turvapuisto ja työturvallisuuden harjoitusalue Kuopiossa.

Rakennusalan työturvallisuutta parantavaa Safecon-yhteishanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu, joka syntyi Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulujen yhdistyttyä vuoden 2020 alussa.

Oppia esimerkkien kautta

Polygonin kaksi rakennusta sijaitsevat Krasnoye Selossa, Pietarista noin 30 kilometriä lounaaseen. Toisessa rakennuksessa on jo esillä työturvallisuusrasteja, joiden aiheina ovat viimeistely-, hitsaus-, sähkö-, puu- ja betonointityöt.

Joitakin rasteja suunnitellaan vietäväksi rakennuksen ulkopuolelle niille luonnollisempaan ympäristöön. Niissä esitellään työskentelyä korkeapaineisten säiliöiden ja putkistojen parissa, korkealla nostolavalla työskentelyä, tavaroiden ja taakkojen nostoa nosturilla sekä maankaivutöitä.

Polygon tukee työturvallisuuden oppimista. Työturvallisuusrasteilla tarkkaillaan jo tapahtunutta vahinkoa ja opitaan sen estäminen. Tarkoitus on kiertää oppaan tai opettajan johdolla kohteet läpi siten, että ensin käydään läpi väärä toimintatapa, analysoidaan vaarapaikat ja lopuksi esitellään oikea toimintatapa.

Elämys jää mieleen

Rasteille on lavastettu ihmishahmojen avulla työtapaturmatilanteita, jotka ovat dramaattisia ja näyttävät oikeilta, ehkä pelottaviltakin. Lavastuksella pyritään elämyksellisyyteen. Siten tieto siirtyy tunnetasolla, jää paremmin mieleen ja kokija oppii välttämään vaarapaikkoja omassa työssään.

Polygonin työturvallisuusrastit ovat yksi oppimisympäristökokonaisuus. Toiseen rakennukseen sijoittuvat koulutustilat taas hyödyntävät virtuaalisia oppimisympäristöjä.

Virtuaalitodellisuudessa käyttäjä kohtaa tilanteita, jotka on luotu rakennusalalle tyypillisimmistä työtapaturmista. Hän etenee ohjelmassa tehden turvallisia tai vähemmän turvallisia valintoja, joiden mukaan hän joko selviytyy työtehtävästä tai päätyy onnettomuuteen. Mahdolliset lopputulemat on luotu työtapaturmista tehtyjen riskianalyysien ja ennusteiden perusteella.

Osana oppimisympäristöä on tietokonesovellus, jossa opiskelija pääsee testaamaan työturvallisuusosaamistaan itse valitsemiltaan rakennusalan osa-alueilta. Sovellusta kehitetään edelleen pelillisempään suuntaan.

Safecon-projekti on kolmivuotinen ja jatkuu ensi vuoteen. Päätoteuttaja LAB-ammattikorkeakoulun ohella partnereina ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Pietarin valtiollinen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yliopisto sekä Leningradin valtiollinen yliopisto Pushkin. Lisäksi projektin toimenpiteisiin on osallistunut Suomesta neljä pk-yritystä ja Venäjältä rakennustoimintaa maassa ohjaava Nostroy.

 

Lue myös: Viestinnän ongelmat voivat olla vaaraksi

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje