Työterveyslaitos on julkaissut maksuttoman verkkokirjan, joka tarjoaa työpaikoille ohjeita sisäilmasto-ongelmien ratkaisuun.

Kirja opastaa, miten voi edetä, jos epäilee työpaikalla sisäilmasto-ongelmaa. Teos kertoo eri toimijoiden roolit ja vastuut, sekä keitä ratkaisuprosessiin tarvitaan ja kuka on pätevä asiantuntija.

Työpaikoilla sisäilmastoon liittyviä asioita tarkastellaan sekä terveydensuojelu- että työsuojelulainsäädännön näkökulmista. Tällöin on huolehdittava eri toimijoiden ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä.

Ohjeen mukaisesti keskeisten toimijoiden rooleja:

Työnantaja arvioi haitta- ja vaaratekijät ja niiden merkityksen työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Työnantaja on usein sisäilmanryhmän puheenjohtaja. Hän myös vastaa siitä, että tilojen käyttäjät tuntevat sisäilmasto ongelmien haittailmoitusmenettelyn ja keskeiset toimintatavat ongelmien ratkaisemisessa.

Työterveyshuolto arvioi olosuhteiden terveydellisen merkityksen, tekee sisäilmakyselyt, kerää ja arvioi terveystiedot sekä antaa tietoja ja neuvoja. Työterveyshuoltolaki ohjaa ja velvoittaa työterveyshuoltoa.

Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että rakennus täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset ja johtaa usein sisäilmaryhmän toimintaa työantajan kanssa.

Tilojen käyttäjä käyttää tiloja sovitusti ja ilmoittaa haitoista ja on edustettuna sisäilmaryhmässä.

Työterveyslaitoksen julkaisu (2016): Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen.

 

Ohjeen laatimiseen perustettua hanketta ohjasi ja rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö, ja sen yhteistyökumppaneina olivat Aluehallintovirasto (työsuojeluvalvonta), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä Säteilyturvakeskus.

 

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje