Vain joka seitsemäs yksinyrittäjä on työterveyshuollon piirissä. Uusi yhteishankintaan perustuva malli helpottaa palvelujen ostamista.

Joensuulainen Päivi Könönen on tuore työterveys­huollon asiakas. Hän hankki itselleen työterveyshuollon palvelut uuden yhteishankintamallin kautta.
Yhteishankinnassa yrittäjäjärjestöt kilpailut­tavat palvelut ja valitsevat yhden tai useamman palveluntuottajan, jonka kanssa järjestöt tekevät puitesopimuksen. Pohjois-­Karjalan Yrittäjänaiset ry teki sopimuksen paikallisen terveyspalveluja tuot­ tavan PK Terveyden kanssa. Nyt järjestön jäsenet voi­vat ilmoittautua työterveyshuollon asiakkaiksi ilman sopimusneuvotteluja.
Könönen toimii Pohjois­-Karjalan Yrittäjänaisten puheenjohtajana. Yhdistykseen kuuluu hieman al­le sata jäsentä. – Yritin jo aiemmin kilpailuttaa palveluntarjoajia, mutta tarjoukset olivat keskenään niin erilaisia, että vertailu oli mahdotonta. Nyt kilpailutus tehtiin asiantuntijoiden avustuksella yhtenäistä loma­ketta käyttäen, HR­-alan yrittäjänä toimiva Könönen kertoo.

Kokeilua useassa maakunnassa

Yhteishankintamalli on kehitetty Työterveyslaitoksen TyhyverkostoX TTT-palvelut ­hankkeessa. Sitä kokeillaan useissa maakunnissa eri yrittäjäjärjestöjen kanssa. Pohjois-­Karjalasta on mukana myös Pohjois­-Karjalan yrittäjät ry, joka on tehnyt puitesopimuksen kolmen palveluntuottajan kanssa.
Mallia voivat hyödyntää sekä yksinyrittäjät että pie­net yritykset, joilla on työntekijöitä. Työnantaja on lain mukaan velvollinen järjestämään ennalta ehkäisevän työterveyshuollon henkilöstölleen, mutta yrittäjille it­selleen se on vapaaehtoista.
– Myös yksinyrittäjät tarvitsevat tukea työkyvylleen. Heistä vain noin joka seitsemäs on työterveyshuoltopalvelujen piirissä, sanoo kehittämispäällikkö Helena Palmgren Työterveyslaitoksesta.
Päivi Könönen kertoo pohtineensa, tarvitseeko hän työterveyshuoltoa. Henkilöstöasioiden valmentaja­na ja konsulttina hän tietää paljon työhyvinvoinnista. Lisäksi hänellä on terveydenhoitoa korvaava vakuutus.
– Työterveyshuollon suunnitelma laadittiin minulle niin, että palvelu täydentää vakuutusturvaani. Näin ei synny päällekkäisyyksiä enkä maksa turhasta.
Könösen sopimukseen sisältyy myös sairaanhoito. Siitä on ollut jo hyötyä, kun hän sai polvivaivaansa varten nopeasti ajan työterveysaseman lääkärille.
Könönen uskoo, että työterveyshuollosta tulee ole­maan hänelle etua. Esimerkiksi terveystarkastuksessa hän ei ole käynyt yrittäjänä toimiessaan, mutta se on pian edessä 50 ikävuoden täytyttyä. Työterveyshoitaja on jo kartoittanut ergonomiaa ja muita työoloja paikan päällä.

Kela korvaa kustannuksia

Työnantajayrittäjät kokevat työterveyshuol­lon palvelujen hankkimisen usein byrokraattiseksi ja aikaa vieväksi. Kaikki eivät myöskään tiedä, mitä palveluja työntekijöil­le on järjestettävä ja miten kustannuksista saa korvauksia.
Työterveyshuollon tarkka sisältö määräy­tyy yrityksen tarpeiden mukaan. Kela kor­vaa noin 60 prosenttia ennalta ehkäisevän toiminnan, kuten työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten, kustannuksista. Yleislääkäritasoisen, työterveyspainotteisen sairaanhoidon kustannuksista Kela-korvaus on 50 prosenttia. Ehtona on, että kustannukset eivät ylitä Kelan asettamaa vuotuista enimmäismäärää.

Jo 16 yrittäjäjärjestöä mukana

Työterveyspalvelujen yhteishankintaa kokeillaan myös muun muassa Uudellamaalla, Savossa, Kainuussa ja Pirkanmaalla. Mukana on jo 16 yrittäjäjärjestöä. Helena Palmgrenin mukaan kokemukset ovat lupaavia.
– Yhteishankinta vähentää yrittäjien hallinnollista taakkaa. Sen avulla varmistetaan, että palvelut ovat laadukkaita ja kohtuuhintaisia ja vastaavat yrittäjien ja pienten yritysten tarpeita, hän sanoo.
Mallin vaikuttavuudesta ja osallistujien tyytyväisyydestä saadaan tutkimustuloksia, kun Työterveyslaitoksen selvitys valmistuu vuonna 2018. Työterveyslaitoksessa on myös alkamassa yliopistojen kanssa tehtävä tutkimus, jossa selvitetään, miten yksin- ja mikroyrittäjien palautumista ja työkyvyn ylläpitoa voi tukea mobiilisovelluksen avulla. Tutkimukseen voi ilmoittautua mukaan osoitteessa: www.ttl.fi/palaudu

 

Tätä on ennalta ehkäisevä työterveyshuolto

ENNALTA EHKÄISEVÄ työterveyshuoltopalvelu pienissä yrityksissä sisältää muun muassa seuraavat asiat:

  • Työterveyshuolto on yhteydessä yritykseen vuosittain.
  • Työpaikkaselvitykset ja tarvittaessa riskinarviointi tehdään sovituin väliajoin tai tarpeen mukaan.
  • Yrityksen henkilöstö arvioi itse terveyttään, työtään ja työolojaan 1–3 vuoden välein.
  • Terveystarkastukset erityisen sairastumisvaaran vuoksi tehdään niitä koskevien erillisten ohjeiden mukaisesti. Muut tarkastukset tehdään itsearviontien pohjalta tai asiakkaan tarpeiden perusteella.
  • Työterveyshuolto antaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta työkyvyn tukemiseksi.
  • Työterveyshuolto antaa suosituksia toimista työkyvyn ylläpitämiseksi ja neuvoo niiden toteuttamisessa.

Lähde: Työterveyslaitos

LISÄÄ AIHEESTA
www.ttl.fi > Syötä hakukenttään TyhyverkostoX TTT- palvelut

www.ttl.fi/yrittaja/pienyrityksen-tyoterveyshuolto/
Verkostot pienyrittäjän tukena -opas
Opas työn ja muun elämän yhteensovittamiseen
TTL:n Yrittäjän työterveyshuolto ja työturvallisuus -opas ilmestyy joulukuussa 2017.

Kuvassa: Päivi Könönen (oik.) ja PK Terveyden edustaja, toimialajohtaja Tiina Tolvanen allekirjoittivat puitesopimuksen viime kesänä.

Teksti: Helinä Kujala
Kuva: Minna Männikkö

Juttu on julkaistu Työ Terveys Turvallisuus -lehden Suomi 100 -juhlanumerossa 6/2017.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje