Työelämä

Milloin nollasopimuksella oleva tai osa-aikainen on oikeutettu kesälomaan?

Moni opiskelija rahoittaa elämäänsä työskentelemällä osa-aikaisesti opintojen ohella. Lomaoikeuttaan ei ole mikään pakko käyttää, mutta onko työsuhteessa olevalla tahtoessaan oikeus lomaan tai vapaaseen?

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock
Tarjoilija pyyhkii pöytää siivousliinalla kädessään siivousainepullo.

Jos nollasopimuksella talviaikana työskentelevä opiskelija haluaa pitää lomaa kesän aikana, hänen tulee olla riittävän aikaisin liikkeellä. Vaikka työnantaja haluaisi opiskelijan tekevän täyttä päivää kesälomatuuraajana, osa-aikainen työntekijä on oikeutettu vapaapäiviin, jos hän huomaa niitä vaatia ennen lomakauden alkua.

Nollasopimus eli vaihtelevan työajan sopimus tarkoittaa järjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee sovitusti esimerkiksi 4–20:een tai 0–40 viikkotuntiin. Usein työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle töihin kutsuttaessa.

Vuosilomaan nollasopimuslainenkin on oikeutettu silloin, kun hän työskentelee kalenterikuukaudessa säännöllisesti vähintään 35 tuntia. Jos tuntimäärä jää alle tuon tai työpäiviä ei kerry vähintään 14, työntekijä on kuitenkin oikeutettu kahden arkipäivän vapaaseen kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa.

Vapaapäiviltä maksetaan lomakorvaus, jonka määrä on sidoksissa työntekijän ansioihin.

Milloin nollasopparilainen siirtyy vuosiloman saajaksi?

Jos työntekijän työsopimuksen mukainen työaika on vähintään 35 tuntia tai 14 päivää yhdenkin kalenterikuukauden aikana, hän kuuluu normaalien vuosiloman ansaintasäännösten piiriin.

Tarkastaja Jukka Kurki Etelä-Suomen AVIsta muistuttaa, että jos työsopimuksen luonne muuttuu ja sopimukseen tulee minimituntimäärä, työntekijä on oikeutettu siitä eteenpäin vuosiloman ansaintasäännön mukaiseen vuosilomaan jommankumman säännön mukaan.

35 tunnin ja 14 päivän sääntöjä ei kuitenkaan sovelleta päällekkäin tai vuorotellen eri kalenterikuukausina. Jos 14 päivän ansaintaan kuuluvalle työntekijälle ei jonakin kuukautena kerry 14:ää työpäivää tai työssäolon veroista päivää, hän ei ansaitse tältä kuukaudelta lomaa, vaikka 35 työtunnin raja täyttyisikin.

– On myös hyvä muistaa, että 14 päivän säännön piirissä olevilla työntekijöillä ei työpäivän pituudella ole merkitystä – jo parin tunnin mittainen työvuoro riittää siihen, että tuo työpäivän sääntö täyttyy, neuvoo Kurki.

Työnteon määrän tilapäinen ylittyminen ei johda ansaintasäännösten soveltamiseen. Työsopimusta tulisi kuitenkin päivittää silloin, kun työaika muuttuu pysyväisluontoisesti.

– On huomattava, että jos työntekijä tekee pitkään yli työsopimuksensa mukaisia tunteja, esimerkiksi tekemällä 0–40 viikkotunnin sopimuksella jatkuvasti 10–20 tuntia viikossa työvuorolistan mukaisesti ja hänen nimensä on jatkuvasti työvuoroluettelossa, niin onko hän enää nollasopimuslainen vai onko hän itse asiassa muuttunut osa-aikaiseksi työntekijäksi?

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje