Lyhyet

Sakkoja työn vaaratekijöiden arvioinnin laiminlyönnistä

| Teksti: Helinä Kujala

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa tapauksesta, joka koski päätoimittajan kuormittumista työssään. Oikeus tuomitsi yhtiön toimitusjohtajan 20 päiväsakkoon vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevan velvollisuuden laiminlyönnistä. Lisäksi yhtiölle tuomittiin 1 000 euron yhteisösakko. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Käräjäoikeuden mukaan työnantaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa selvittää ja arvioida työn haitta- ja vaaratekijöitä. Velvollisuuden täyttämiseen ei riittänyt työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys eikä sen yhteydessä käyty keskustelu vaaratekijöiden tunnistamisesta. Laiminlyönnin ei kuitenkaan nähty olevan syy-yhteydessä päätoimittajan työterveyttä vaarantavaan kuormittumiseen.

Käräjäoikeus katsoi työnantajan huolehtineen ennaltaehkäisevästi päätoimittajan turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä ei ollut syy-yhteyttä päätoimittajan työterveyttä vaarantavaan kuormittumiseen siltä osin, kuin kysymys oli työssä kuormittumisesta esimerkiksi kohtuuttoman työmäärän, työpäivien ja viikkojen pituuden ja huonon tiedonkulun vuoksi. Toimitusjohtaja oli ryhtynyt tarpeellisiin toimiin työn kuormitustekijöiden välttämiseksi ja vähentämiseksi saatuaan tiedon päätoimittajan kuormittumisesta.

Työsuojelun lakimies Anna-Maija Heino muistuttaa, että työterveyshuollon työpaikkaselvitys ei korvaa työnantajan velvollisuutena olevaa järjestelmällistä ja jatkuvaa työpaikan vaarojen arviointia ja selvittämistä – molemmat tulee toteuttaa.

 

Lähde: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote 23.2.2022

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje