Taukoliikunnasta haetaan helpotusta yhtämittaisen istumisen haittoihin. Puoli vuotta kestäneessä kokeilussa pelillisen taukoliikuntasovelluksen huomattiin vähentävän istumista ja lisäävän kevyttä liikkumista.

Suurin osa suomalaisista työpaikoista tukee henkilöstöliikuntaa. Työpäivän aikaista liikkeen lisäämistä edistäviä taukoliikunnan välineitä tarjoaa yli puolet työpaikoista, mutta vain 14 prosentilla on tarjolla säännöllistä taukoliikuntaa, kertoo Olympiakomitean Henkilöstöliikuntabarometri vuodelta 2017.

Samasta raportista selviää, että henkilöstön liikkumista tuetaan keskimäärin 266 eurolla henkeä kohden, mutta kahdessa viidestä työpaikasta ei vaikuttavuutta ja kohdentuvuutta seurata mitenkään. Työmatkaliikunnan edistämisohjelma on 13 prosentilla työpaikoista.

Taukoliikuntasovellus motivoi pelillisyydellä

Työterveyslaitos selvitti viime vuonna taukoliikuntasovelluksen käytön vaikutuksia toimistotyöntekijöiden istumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen Nokiassa. Samalla tarkasteltiin, miten nettiselaimessa sekä puhelimessa toimiva taukoliikuntasovellus otettiin käyttöön yrityksessä.

– Cuckoo Workout motivoi pelillisellä ja hauskalla tavalla ihmisiä, jotka eivät ole tavallisesti niin aktiivisia ja jotka liikkuvat ehkä vähemmän vapaa-ajalla, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Veera Lehmonen.

Pelkkä sovelluksen tarjoaminen työntekijöille ei kuitenkaan riitä. Lisäksi työnantajalta tarvitaan rohkaisua ja tukea. Palvelua käyttöön otettaessa sovitaankin yhdessä yrityksen edustajien kanssa tavoitteet ja se, miten niihin voitaisiin päästä.

– Parhaisiin tuloksiin päästään, kun tavoitteista ja päämääristä sovitaan yhdessä johdon, henkilöstön edustajien ja työterveyden kanssa. Lisäksi viestinnällä on tärkeä tehtävä tiedottamisessa, Lehmonen sanoo.

Innokkaimpia taukojumppaajia ovat olleet 40–50-vuotiaat.

– Istuminen on yhtä haitallista kaikille, mutta nuorten keho ei tunne haittoja samaan tapaan. Onneksi tietoisuus haitallisuudesta on kasvanut ja saanut myös nuoret palvelun pariin, vaikka me nuoret uskotaan usein olevamme kuolemattomia, Lehmonen naurahtaa.

Hän muistuttaa, että kovakaan treenaaminen ei korvaa sitä, että istuu koko työpäivän ja vielä vapaa-ajallakin. Siksi taukoliikunta on tärkeää.

Istuminen väheni

Tutkimuksen tulosten perusteella taukoliikuntasovelluksen käytöstä oli hyötyä. Istumista on mahdollista vähentää ja tauottaa tehokkaasti.

– Istumisen tauottaminen tehosti työntekijöiden kokemaa työstä palautumista, lisäsi heidän tarmokkuuttaan, vähensi tuki- ja liikuntaelinten rasittuneisuutta ja kipuoireita sekä koettua väsymystä ja muistamattomuutta, sanoo vanhempi tutkija Anne Punakallio Työterveyslaitoksesta.

Kokeilussa mukana olleet pitivät parin minuutin jumppataukoja, mutta lisäsivät myös vapaa-ajan liikkumistaan. Puolivuotisen kokeilun tuloksena myös kehonhallinta parani, mutta koettu työkyky ja terveys ja mieliala pysyivät ennallaan.

Punakallio esittää, että kun työpaikalla otetaan käyttöön jokin taukoliikuntasovellus, kannattaa

• suunnitella (ja räätälöidä) käyttöönotto huomioiden työ ja työntekijät
• varmistaa johdon ja esimiesten sitoutuminen
• varmistaa motivaation säilyminen alkuinnostuksen ja käytön katkosten jälkeen (esimerkiksi kampanjat, mittaukset, oman sekä työyhteisön hyvinvoinnin ja edistymisen seuranta)
• ottaa aktivointiin mukaan koko työyhteisö, laatia yhteiset pelisäännöt ja tauottaa istumista yhdessä
• tehdä taukoliikkeitä säännöllisesti ja päivittäin
• sitoa aktivointi työpaikan muuhun toimintaan, kuten työterveys- tai työturvallisuustoimintaan.

Lähde: Työterveyslaitoksen tiedote 22.1.2019

 

Mikä Cuckoo Workout?

Taukoliikuntasovellusta tuottava Cuckoo Workout on toiminut neljä vuotta, ja sillä on nyt kahdeksan myyntityötä ja asiakaspalvelua tekevää työntekijää. Kolmen vuoden aktiivisen myynnin seurauksena palvelun hankkineita yrityksiä on satakunta ja niiden myötä käyttäjiä Suomessa ja ulkomailla 14 000.

 

Teksti: Kirsi Väisänen
Kuva: Shutterstock

Kommentit

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje