Lyhyet

Tehovalvonta paljasti: ravintoloilla puutteita työterveyshuollon järjestämisessä

| Teksti: Sanna Alajoki

Työsuojelutarkastajat tekivät lokakuussa tehovalvontaa Espoon ja Vantaan ravitsemisliikkeisiin. Kahden viikon aikana tarkastettiin 63 espoolaista ja 12 vantaalaista ravintolaa ja pubia. Tarkastuksilla valvottiin erityisesti työterveyshuollon järjestämistä.

Työterveyshuoltoon liittyviä puutteita havaittiin 44 työpaikalla. Näistä 10 ei ollut järjestänyt työterveyshuoltoa lainkaan.

Työterveyshuollon toiminta työpaikalla perustuu työpaikkaselvitykseen, jossa työterveyshuolto selvittää työn ja työpaikan olosuhteet sekä arvioi niiden terveydellisen merkityksen työntekijöille. Selvityksestä työntekijät saavat muun muassa tiedon siitä, tehdäänkö heille lakisääteinen työhöntulotarkastus tai määräaikaisia terveystarkastuksia. Nämä tarkastukset on tehtävä, jos työtehtäviin liittyy erityistä sairastumisen vaaraa esimerkiksi melun tai yötyön vuoksi.

Työpaikkaselvityksessä oli puutteita 34 työpaikalla: osalta se puuttui kokonaan, osalla selvitys ei ollut työpaikalla nähtävillä ja sitä ei ollut käsitelty yhdessä työntekijöiden kanssa.

“Pienissä työpaikoissa työnantajan kannattaa ottaa työpaikkaselvitys osaksi uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Näin jokainen työntekijä saa tietoa työpaikan työolosuhteista ja välttää turhaa riskinottoa työssään”, suosittelee työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tarkastuksilla valvottiin myös työsuhdeasioita. Eniten puutteita oli työvuorolistoissa ja siinä, että alan yleissitovia työehtosopimuksia ei ollut työntekijöiden saatavilla työpaikalla joko sähköisessä tai kirjallisessa muodossa. Monilla työpaikoilla ei tiedetty, ketkä toimivat työpaikan työsuojelupäällikkönä ja työsuojeluvaltuutettuna.

Pubien ja ravintoloiden tarkastuksilla annettiin yhteensä 172 toimintaohjetta ja 18 kehotusta määräajalla. “Puhtaita” tarkastuskertomuksia oli 10: niissä työnantajalle ei annettu mitään velvoitteita.

(Lähteenä Etelä-Suomen työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje