Lyhyet

Turvattomuus ja väkivalta lisääntyneet opetus- ja kasvatusalalla

| Teksti: Sanna Alajoki

Päivittäisestä väkivallasta kärsivät eniten erityisopettajat, kouluavustajat ja lastentarhaopettajat.

OAJ:n työolobarometrin mukaan 10 prosenttia opettajista ja opetusalan esimiehistä oli kohdannut väkivallan uhkaa työssään viimeisen vuoden aikana. Seitsemälle prosentille väkivalta oli aiheuttanut sairautta tai työstä poissaoloa.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työpaikkoja ennaltaehkäisemään väkivaltaa ja sen uhkaa. OAJ arvioi, että puuttumattomuus väkivaltatilanteisiin aiheuttaa kunnille yli kahden miljoonan euron sairauspoissaolo- ja sijaiskustannukset.

Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa -hankkeessa kehitettiin opetus- ja kasvatusalan väkivaltatilanteiden ilmoitus- ja käsittelymenettelyä, jotta esimiesten on helpompi tarttua tilanteisiin ja parantaa koulujen ja päiväkotien turvallisuutta.

– Halusimme opetus- ja kasvatusalalle yhteiset menettelytavat väkivaltatilanteisiin. Väkivalta ja väkivallan uhka tulee tunnistaa, tilanteisiin tulee reagoida ja turvallisuutta parantavat toimet on suunniteltava nykyistä paremmin, kertoo OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallio.

Ilmoitus-, käsittely- ja seurantaohjeet käyttöön

Väkivallan hallintamenetelmää testattiin lähes 30 opetus- ja kasvatusalan työpaikassa. Työpaikoilla käytiin läpi, miten väkivaltatilanteissa toimitaan ja kerättiin kokemuksia opettajilta ja muilta työntekijöiltä väkivaltatilanteiden ilmoitus- ja käsittelymenettelystä.

Työterveyslaitos ja Opetusalan Ammattijärjestö loivat opetus- ja kasvatusalalle yhteiset ohjeet ja lomakkeet väkivaltatilanteen ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Hankkeessa on kuvattu koko väkivallan hallinnan prosessi. Se ohjeistaa, miten väkivaltatilanteissa kouluissa ja päiväkodeissa pitää toimia, miten tilanteita tulee käsitellä ja millaisiin jatkotoimiin tulee ryhtyä. Lomakkeet ovat ladattavissa Työterveyslaitoksen ja OAJ:n verkkosivuilta. Jatkossa väkivallan hallintamenetelmää on tarkoitus kehittää myös sähköiseen muotoon.

– Menetelmässä on huomioitu opetus- ja kasvatusalan erityislainsäädäntö, jotta esimerkiksi yksilön tietoturva ei vaarannu. Yhteisten ohjeiden avulla työpaikat voivat ennakoivasti torjua väkivaltatilanteita ja reagoida tapahtuneisiin tilanteisiin asianmukaisesti huolehtimalla turvallisista työjärjestelyistä, kuten tarpeeksi pienistä opetusryhmistä ja riittävistä henkilöstömääristä, Länsikallio toteaa.

Erityisasiantuntija Virpi Fagerström Työterveyslaitoksesta suosittelee, että ilmoitusmenettelyä, opettajien väkivaltatilanteiden torjuntakoulutusta ja psyykkiseen hyvinvointiin kohdistuvia kehityshankkeita järjestetään erityisesti niissä päiväkodeissa ja kouluissa, joissa on paljon erityisoppilaita, ongelmakäyttäytymistä ja tyytymättömyyttä.

Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa -hankkeeseen osallistui 9 työnantajaa ja 27 kasvatus- ja opetusalan työpaikkaa. Niissä työskenteli 793 opettajaa ja 584 muuta työntekijää. Hanke toteutettiin laajassa  yhteistyössä kuntien ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Sen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumi.

(Lähteenä Työterveyslaitoksen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje