Lyhyet

Yöllä työskentelevälle esitetään oikeutta työmatkakuljetukseen

| Teksti: Kirsi Väisänen

Työaikalakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädetään yötyötä tekevän työntekijän oikeudesta työnantajan järjestämään työmatkakuljetukseen. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta samaan aikaan uuden työaikalain kanssa.

Hallitus esittää, että jatkossa työnantajan olisi järjestettävä yötyötä tekevälle työntekijälle työmatkakuljetus, jos reitillä ei ole soveltuvaa julkista liikennettä eikä työntekijällä ole käytettävissään kulkuneuvoa työmatkan tekemiseen.

Lisäksi edellytetään, että työntekijän työmatka edellyttää kuljetusta. Työnantajalla ei ole työmatkakuljetuksen järjestämisvelvollisuutta silloin, kun työntekijän auton käyttö estyy hänelle määrätyn ajokiellon vuoksi.

Työmatkakuljetus voidaan toteuttaa yhteiskuljetuksin tai taksilla. Työnantaja saa tällöin periä työntekijältä korvauksen, joka vastaa julkisen liikennevälineen käytöstä perittävää maksua.

Työnantajan on neuvoteltava henkilöstön kanssa ennen päätöstään työmatkakuljetuksen järjestämisestä.

Lisätietoa: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje