Lyhyet

Työmarkkinajärjestöt parantaisivat verkkokoulutuksen saatavuutta

| Teksti: Kirsi Väisänen

Lomautettuina ja työttömyysuhan alla on ennätysmäärä suomalaisia. Työmarkkinakeskusjärjestöt julkistivat yhteiset ehdotuksensa siitä, mitä koulutustoimia Suomi tarvitsee koronakriisin selättämiseksi.

Järjestöt toteavat poikkeusolojen luoneen uusia työmahdollisuuksia ja jopa työvoimapulaa. Niiden mukaan verkkokoulutuksen saatavuutta tulee parantaa konkreettisilla koulutustoimilla nopeasti, jotta suomalaiset pääsevät hankkimaan työllistymistä tukevaa osaamista. Ehdotusten tavoitteena on auttaa Suomea vastaamaan myös tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja luomaan edellytyksiä talouden kasvukäänteelle.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotukset

1: Parannetaan verkko-opetuksen saatavuutta erillisrahoituksella.

Oppilaitoksia tulee kannustaa erillisrahoituksen avulla avaamaan verkko-opetustarjontaansa nykyistä laajempaan ja avoimempaan käyttöön. Tavoitteena on työttömien, lomautettujen ja esimerkiksi kesätyötä vaille jääneiden opiskelijoiden parempi pääsy lisä- ja täydennyskoulutuksen äärelle.

2: Lisätään lyhyitä koulutuksia etenkin työvoimapulasta kärsiville aloille.

Koronan luomat poikkeusolosuhteet ja aiempaa digitaalisempi etäyhteiskunta synnyttävät myös työvoimapulaa. Sitä on ratkaistava lisäämällä lyhyiden muunto- ja lisäkoulutusten tarjontaa. Lyhytkestoiseen koulutukseen on myös lomautettujen helpompi hakeutua.

3: Vahvistetaan kansalaisten digitaitoja.

Monilla toimialoilla nähtiin lähes yön yli tapahtunut digiloikka etätöihin. Eri tavoin hankitusta digiosaamisesta pitäisi voida saada osaamiskortti tai muu todiste, jotta taidot saadaan paremmin hyödynnettyä työelämässä myös kriisin jälkeen. Kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön resursseja tulisi nopeasti ohjata kansalaisten digitaitojen kehittämiseen. Katso esimerkkejä verkkokoulutuksista EK:n sivuilta.

4: Ratkaistaan työssä oppiminen ja osaamisen tunnustaminen myös poikkeusoloissa.

Opintojen eteneminen edellyttää usein työelämässä tehtävää harjoittelua tai osaamisen osoittamista näytöillä. Turvallisuustilanteen salliessa on tärkeää mahdollistaa opiskelijoiden työelämäjaksojen jatkuminen työpaikoilla ja kehittää etäyhteyksien hyödyntämistä sekä muita uudenlaisia järjestelyjä osaamisen tunnustamiseen.

5: Lisätään lyhyitä pätevyyskoulutuksia verkon kautta.

Monissa työtehtävissä työntekijän tulee osoittaa pätevyytensä erityisillä lupakorteilla (esimerkiksi työturvallisuuskortti, hygieniapassi, trukkikortti, vartijakortti tai tulityökortti). Näiden pätevyyskoulutusten tarjontaa tulisi lisätä nopeasti erityisesti lomautetuille, jotka voisivat työllistyä väliaikaisesti työvoimapulasta kärsiville aloille.

 

Lähde Työmarkkinajärjestöjen yhteistiedote

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Valtion työmarkkinalaitos VTML
Kirkon työmarkkinalaitos KiT
Kuntatyönantajat KT
SAK
STTK
Akava

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje