Työhyvinvointi

Vaihdevuosi-ikäiset naiset voisivat hyötyä työpaikoilla tarjottavasta tuesta

Vaihdevuodet voivat aiheuttaa oireita, kuten unettomuutta ja mielialan laskua, jotka vaikuttavat työssä jaksamiseen. Oulun yliopiston tutkimus osoitti, että varhain alkavat vaihdevuodet ovat yhteydessä heikompaan työkykyyn ja riskiin joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Oulun yliopiston tutkimus osoitti, että varhaiset vaihdevuodet liittyvät naisten keskimääräistä heikompaan työkykyyn 46 vuoden iässä. Menopaussia pidetään varhaisena, jos se ilmenee ennen 45 vuoden ikää. Suomessa naisten menopaussi-ikä on keskimäärin 51 vuotta.

Vaihdevuodet tarkoittavat ajanjaksoa, jolloin munasarjojen toiminta heikkenee ja kuukautiset lopulta päättyvät. Estrogeenitasojen laskuun liittyy noin 80 prosentilla naisista oireita, kuten kuumia aaltoja ja unihäiriöitä. Lisäksi sydän- ja verisuonisairauksien riski kasvaa vaihdevuosien myötä.

Vaihdevuosioireiden helpottamiseksi ja terveyden tukemiseksi on tarjolla apua terveydenhuollossa. Estrogeenivajeen aiheuttamiin oireisiin tehokkain apu on hormonikorvaushoito.

Vaihdevuosi-ikäiset naiset voisivat hyötyä myös työpaikoilla tarjottavasta tuesta. Joissakin maissa, kuten Isossa-Britanniassa, on laadittu ohjeita työpaikoille tukemaan vaihdevuosi-ikäisten naisten työkykyä yksinkertaisin keinoin, kertoo Oulun yliopiston tiedote. Tällaisia voivat olla työn tauottaminen, työtilojen lämmönsäätely ja työvaatetukseen liittyvät muutokset. Myös Suomen hallitusohjelmassa on tuotu esiin vaihdevuosioireiden tunnistamisen tärkeys ja vaihdevuosi-ikäisten naisten työkyvyn tukemisen merkitys.

Aikaisella menopaussilla ja työkyvyttömyydellä on yhteys

Oulun yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan varhain alkava menopaussi kasvattaa työkyvyttömyyden riskiä lisäämällä sekä  työttömyyspäiviä että siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Seurantatutkimuksessa tarkasteltiin Pohjois-Suomessa vuonna 1966 syntyneitä naisia. 46-vuotistutkimuksessa 13 prosenttia naisista luokiteltiin vaihdevuosiin siirtyneiksi. Tiedot tutkittujen naisten hormonikorvaushoidon lääkeostoista sekä työkyvyttömyys- ja työttömyyspäivistä kerättiin Kelan ja Eläketurvakeskuksen rekistereistä. Tutkimukseen osallistui lähes 2 700 naista.

Naiset, jotka olivat siirtyneet vaihdevuosiin 46 vuoden ikään mennessä, arvioivat työkykynsä alentuneeksi 40 prosenttia useammin kuin vertailuryhmään kuuluvat naiset. Kahden vuoden seurannassa vaihdevuosiin siirtyneille naisille kertyi keskimäärin 9 prosenttia enemmän työkyvyttömyyspäiviä ja 16 prosenttia enemmän työttömyyspäiviä verrattuna vertailuryhmään. Seitsemän vuoden seurannassa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 5,6 prosenttia vaihdevuosiin siirtyneistä naisista, kun vastaava luku vertailuryhmässä oli 3,3 prosenttia, mikä merkitsee 1,7-kertaista riskiä.

– Tutkimus tarjoaa kansainvälisesti ensimmäistä kertaa väestötasoista tietoa varhaisen menopaussi-iän yhteydestä työstä poissaoloihin. Aikaistuneiden vaihdevuosien merkitystä on ylipäänsä tutkittu työelämään osallistumisen näkökulmasta hyvin vähän. Havaintomme sekä työttömyyden että työkyvyttömyyden riskistä näillä naisilla on siksi merkittävä, toteaa väitöskirjatutkija, lääketieteen kandidaatti Tiia Saarinen Oulun yliopistosta.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje