Lyhyet

Rakennustyömaan puutteellisesta turvallisuussuunnittelusta ja valvonnasta rangaistus

| Teksti: Sanna Alajoki

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi WasaCon Oy:n 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön palveluksessa toiminut vastaava työnjohtaja tuomittiin 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Hän oli rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 pykälän mukainen työmaalle nimetty vastuuhenkilö.

Kokkolassa rakennustyömaalla sattuneessa työtapaturmassa loukkaantui kesätyöntekijä. Hän oli saanut työmaan vastuuhenkilöltä tehtäväksi kerätä piikkausjätettä muoviastiaan rakennuksen toisessa kerroksessa ja kaataa jäte holvin reunalta alas maan tasalle. Astiaa tyhjennettiin kyseisestä kohdasta työntekijän kertoman mukaan siksi, että suojakaiteesta puuttui siitä kohdasta välijohde ja jalkalista.

Työntekijä nosti astian kuitenkin suojakaiteen päälle, jolloin astia luiskahti kaiteelta ja veti työntekijän mukanaan. Työntekijä putosi holvin reunalta lähes 4,5 metrin matkan maahan. Samaa kohtaa käytettiin myös muutoin huoltoaukkona, josta nostettiin tavaraa ja työkoneita holville. Putoamissuojausta poistettiin ja kiinnitettiin takaisin toistuvasti.

Käräjäoikeus totesi, että työntekijän putoamiskohtaa ei tehtyjen suunnitelmien mukaan ollut tarkoitettu huoltoaukoksi. Silti sitä käytettiin tähän tarkoitukseen ilman, että turvallisuussuunnitelmia olisi täydennetty tältä osin. Aukon kautta nostettavan tavaran, laitteiden ja koneiden työmenetelmästä ja siihen liittyvästä suojakaidejärjestelyjen toistuvasta irrottamisesta ja takaisin kiinnittämisestä ei työnantajalla ollut suunnitelmaa.

Käräjäoikeus katsoi, että työmaan vastuuhenkilö oli huolimattomuuttaan rikkonut työturvallisuusmääräyksiä, koska hän ei ollut huolehtinut  turvallisuussuunnittelun ajantasaisuudesta. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että työmaan vastuuhenkilö ei ollut riittävästi valvonut työtehtävien turvallista toteuttamista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työturvallisuusmääräysten mukaan päätoteuttajan on tehtävä kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ennen rakennustöiden aloittamista. Niissä on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa putoamissuojauksen toteuttamiseen sekä työmenetelmiin. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

Työturvallisuusmääräysten mukaan rakennustyössä on oltava suojakaiteet tai muut suojarakenteet sellaisten työtasojen ja kulkuteiden vapailla sivuilla, joilta voidaan pudota kahta metriä korkeammalta. Kaiteen korkeuden on oltava vähintään yksi metri, ja kaiteessa on oltava välijohde ja jalkalista.

Mikäli putoamissuojaus on työn luonteen vuoksi järjestettävä henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla, kuten valjailla, työnantajan on huolehdittava, että valjaita todella käytetään. Lisäksi on huomioitava, että köydet voidaan kiinnittää turvallisesti.

Tapaturma sattui toukokuussa 2014. Käräjäoikeuden tuomio on marraskuulta 2016.

(Lähteenä Länsi- ja Sisä-Suomen työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje