Lyhyet

Raskasmetallit uhkana voimalaitoksen huoltotyössä

| Teksti: Helinä Kujala

Voimalaitosten kattiloiden huollosta ja tuhkan poistosta vastaavat työntekijät altistuvat merkittävästi raskasmetalleille, ilmenee Työterveyslaitoksen erikoistyöhygieenikko Mika Jumpposen väitöstutkimuksesta. Hän tutki työntekijöiden altistumista voimalaitostuhkan sisältämille komponenteille biomassaa polttavissa voimalaitoksissa.

Tulosten mukaan ilman pölypitoisuudet olivat moninkertaisia kattiloiden huollon ja tuhkan poiston aikana verrattuna pölyn haitalliseksi tunnettuun pitoisuuteen. Näiden työvaiheiden aikana myös alumiinin, mangaanin, lyijyn, kadmiumin ja berylliumin pitoisuudet ilmassa ylittivät raja-arvot. Metallialtistuminen näkyi myös työntekijöiden virtsanäytteissä työpäivän jälkeen.

– Työntekijöiden tulisi käyttää erityisesti kattiloiden sisällä tehtävissä työvaiheissa pitkiä nahkakäsineitä, hupullisia työvaatteita ja kokonaamarilla ja puhaltimella varustettuja hengityksensuojaimia, Jumpponen ohjeistaa. Hengityksensuojaimissa tulee olla happamille ja emäksisille kaasuille sekä höyryille ja pölyille tarkoitetut suodattimet (A2B2E2K2-P).

Väitöstutkimus tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa marraskuussa.

(Lähteenä Itä-Suomen yliopiston tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje