Lyhyet

Siivousalan ongelmien kimppuun tehovalvonnalla

| Teksti: Sanna Alajoki

Työsuojeluviranomainen tehostaa tänä vuonna siivousalan valvontaa Etelä-Suomessa.

Siivousalalla on huomattavan paljon laiminlyöntejä, jotka liittyvät ulkomaisen työvoiman käyttöön. Tyypillisiä ongelmia ovat liian pieni peruspalkka, lisien ja korvausten maksamatta jättäminen ja luvattoman työvoiman käyttö. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ulkomaalaistarkastajien aiemmin tekemän valvonnan perusteella laiminlyöntien määrän arvioidaan kasvaneen vuodesta 2013.

Erityisesti yllätystarkastuksia lisätään. Näin he pystyvät arvioimaan, ketä työpaikalla oikeasti työskentelee, onko heillä työskentelyoikeus Suomessa, millaista palkkaa heille maksetaan ja millaiset ovat todelliset työajat.

Siivouskohteisiin tehtävien tarkastusten yhteydessä työntekijöille kerrotaan muun muassa työehtosopimuksen mukaisesta peruspalkasta, peruspalkan päälle tulevista lisistä ja korvauksista sekä työajoista. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka on 9,83 euroa muilta kuin harjoittelijoilta. Työntekijöitä myös kannustetaan pitämään kirjaa tekemistään työtunneista.

Aiemmassa valvonnassa on selvinnyt, että erityisesti työsuhteen vähimmäisehtoja laiminlyödään siivousalalla usein. Vuonna 2014 ulkomaalaistarkastajien valvomista kohteista vain 32 prosentilla sekä palkkaus, työaikakirjanpito että vuosilomakirjanpito oli hoidettu lain edellyttämällä tavalla. Vuonna 2013 nämä asiat olivat kunnossa 47 prosentilla. Viime vuonna valvonnassa tuli ilmi selkeitä alipalkkaustapauksia, joissa työntekijän peruspalkka alitti työehtosopimuksen vähimmäistason. Tyypillinen laiminlyönti oli myös se, että ulkomaiselle työntekijälle jätettiin jotain maksamatta: esimerkiksi iltalisät, yölisät, ylityökorvaukset tai sunnuntaikorvaukset.

Ulkomaalaisen työvoiman käyttöön liittyvien säännösten noudattaminen oli viime vuonna kunnossa vain 39 prosentilla tarkastetuista alan työpaikoista, kun vuonna 2013 se oli kunnossa 50 prosentilla. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu muun muassa työnteko-oikeuden varmistaminen ja siihen liittyvien tietojen säilyttäminen työpaikalla.

Luvatonta työvoimaa tuli viime vuonna vastaan noin joka kymmenennellä siivousalan tarkastuksella. Yleensä nämä olivat työntekijöitä, joilla oli vireillä pelkästään ensimmäistä oleskelulupaa koskeva hakemus, tai turvapaikanhakijoita, jotka olivat saaneet kielteisen päätöksen. Siivousalan tarkastuksilla kohdattiin myös työntekijöitä, joilla maassaolon edellytykset eivät täyttyneet lainkaan.

(Lähteenä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje