Lyhyet

Tapaturma sahauskoneella: turvalaite oli poistettu

| Teksti: Sanna Alajoki

Lappeenrantalaisen kivituotteita valmistavan yrityksen sahauskoneella sattui työtapaturma, jossa työntekijä jäi puristuksiin koneen sahauspään ja seinärakenteiden väliin. Onnettomuuden välitön syy oli sahauskoneen viallinen rajakytkin. Etelä-Karjalan käräjäoikeuden mukaan työturvallisuuden kannalta olennaisinta oli kuitenkin se, että koneessa alun perin ollut valoverhotyyppinen turvalaite oli poistettu käytöstä. Muutoksen vaikutuksia laitteen ominaisuuksiin ei ollut tämän jälkeen selvitetty. 

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että työnantaja ei ollut laatinut työturvallisuussäännösten mukaista riskikartoitusta työpaikalla käytetyille koneille. Lisäksi koneiden ennakoiva huoltaminen ja tarkastaminen olivat olleet tapaturman tapahtuma-aikaan lähes olematonta. Sillä, ettei työnantaja ollut tietoinen juuri turvakatkaisimeen liittyvästä viasta, ei ollut asian kokonaisarvioinnissa merkitystä. Käräjäoikeus totesi, ettei onnettomuus ollut ennalta-arvaamaton tai niin poikkeuksellinen tapahtuma, jonka seurauksia ei olisi voitu välttää. 

Käräjäoikeus katsoi, että reagointi työturvallisuuspuutteisiin on tapahtuma-aikaan ollut yhtiössä jälkikäteistä. Kysymyksessä on verrattain pieni yhtiö, jolloin ylimmän johdon vastuu korostuu. Sen on muun muassa varmistauduttava tarpeellisin valvontakeinoin siitä, että esimiehet toteuttavat heille uskottuja työturvallisuustehtäviä. Käräjäoikeus katsoi, että vastuu työturvallisuudesta kohdentui yhtiön toimitusjohtajaan. Toimitusjohtajan ei olisi ollut tarpeen itse käytännössä tarkastaa puutteita, vaan hänen olisi pit’änyt varmistua esimerkiksi selkein delegoinnein sekä työturvallisuusprosessein, että yhtiön työturvallisuuden hallinnasta huolehditaan riittävästi. 

Työsuojelulakimies Mari Leinonen korostaa, että työnantajan vastuulla on aina ennalta selvittää työstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät ja huolehtia siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. Leinonen tähdentää, että työturvallisuussääntelyn tavoitteena on tapaturmien sekä muiden työstä ja työympäristöstä johtuvien terveyshaittojen ja vaarojen ennalta ehkäiseminen ja torjuminen. 

Käräjäoikeus tuomitsi yrityksen toimitusjohtajan 15 päiväsakkoon sekä yhtiön 2 000 euron yhteisösakkoon.

(Lähteenä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje