Lyhyet

Työelämän muutokset vaikeuttavat työsuhteen määrittelyä – hallitus esittää muutoksia työsopimuslakiin

| Teksti: Kirsi Väisänen

Hallitus esittää muutoksia työsopimuslakiin tavoitteenaan estää työsuhteen naamiointia muuksi kuin työsuhteeksi sekä vähentää työelämän epävarmuutta. Uusi laki antaisi apuvälineitä erityisesti työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn väliseen rajanvetoon.

Työsuhteen perustunnusmerkistö on säädetty työsopimuslaissa. Kaikkien tunnusmerkkien tulee täyttyä, jotta kyseessä on työsuhde.

Työsuhteen tunnistaa siitä, että työntekijä sitoutuu sopimuksen perusteella tekemään henkilökohtaisesti työtä työnantajalle. Työtä tehdään työnantajan lukuun eli hyödyksi ja työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Työtä tehdään myös aina vastiketta eli korvausta vastaan.

Työelämä on nykyään yhä monimuotoisempaa, ja työnteon kirjo on laajentunut. Aina työsuhteen perustunnusmerkkien tarkastelun jälkeenkään ei ole selvää, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai itsenäisessä asemassa yrittäjänä.

Hallitus esittää, että työsopimuslain soveltamisalasäännöstä täsmennettäisiin lisäämällä siihen säännös kokonaisharkinnan tekemisestä tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tilanteissa. Kokonaisharkinta tulisi tehdä, jos oikeussuhteen luonne jää perustunnusmerkistön tarkastelun jälkeen edelleen epäselväksi. Työsuhteen perustunnusmerkistöön ei ehdoteta muutoksia.

– Kokonaisharkinta tarjoaa apuvälineen työsuhteen ja yrittäjänä tehtävän työn erottamiseen. Pyrimme estämään työsuhteen naamioimista muuksi kuin työsuhteeksi. Näin vähennämme työelämän epävarmuutta ja varmistamme, että työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät oikein, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 13.10.2022 13.55

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje