Lyhyet

Työntekijän kemikaalialtistusta ehkäistään keskusteluin

| Teksti: Kirsi Väisänen

Harjavalta-mallissa työntekijän altistustason ylittyminen johtaa esimiehen kanssa käytävään keskusteluun työtavoista ja työhygieniasta.

Kemiallista työperäistä altistumista ehkäisevä toimintamalli, ns. Harjavalta-malli, pienentää altistusta, tukee esimiestyötä ja auttaa parantamaan työhygieniaa.

– Lähtökohtana on osallistaa esimiehet keskustelemaan työhygieniasta alaistensa kanssa, mikä tukee myös hyvää esimiestyötä ja tuo esille mahdollisia kehitys- ja toimenpide-ehdotuksia työhygienian parantamiseksi, kertoo hankkeen vastuuhenkilö, johtava asiantuntija Mirja Kiilunen Työterveyslaitokselta.

Altistumiskeskustelussa

•  käydään läpi työtehtävät, joissa henkilö työskenteli ennen näytteenantoa
•  selvitetään, oliko kyseisenä tai edellisenä päivänä tapahtunut jotain erityistä tai oliko työpäivä ollut muuten normaalista poikkeava
•  selvitetään käytetty suojain, sen käyttöaika kyseisenä päivänä ja viimeisin huoltopäivä
•  pohditaan yhdessä työntekijän kanssa mahdollinen juurisyy korkeampaan altistumiseen
•  sovitaan yhdessä toimenpiteet ja mahdollinen kontrollinäytteen ottoaika.

Altistumiskeskustelu käydään, jos kemikaalin pitoisuus virtsassa ylittää työnantajan asettaman hälytysrajan. Jos arvo on koholla seuraavassakin näytteessä, käydään uusi keskustelu, johon osallistuvat myös työterveyshuolto ja työsuojelu. Edellä mainittujen asioiden lisäksi käydään läpi suojautuminen, suojainten oikea käyttö ja peseytyminen sekä työvaatteiden vaihto ennen näytteenantoa ja/tai kotiin menoa.

Harjavalta-mallia voidaan käyttää kaikissa työpaikoissa, joissa henkilöstön altistumista kemikaaleille mitataan biomonitoroinnin avulla. Biomonitorointia käytetään esim. alumiinin, kromin, seleenin, kadmiumin ja titaanin altistumismittauksissa.

Lähde: Työterveyslaitoksen tiedote 27.5.2019

Tutkimusraportti: Työntekijäkohtaisen altistumisen arviointi ja vähentäminen nikkelityössä, Työterveyslaitos 2019. www.julkari.fi
Hankkeen verkkosivu: Työntekijäkohtaisen altistumisen arviointi ja vähentäminen nikkelityössä (2017-2019)
Biomonitorointi (Työterveyslaitos)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje