Lyhyet

Työsyrjinnästä sakot

| Teksti: Sanna Alajoki

Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi Kouvolan kaupungin edustajan 20 päiväsakon rangaistukseen työsyrjinnästä.

Työnhakijaa oli haastateltu kaupungin arkiston järjestämistyöhön. Arkistotyötä jo aiemmin tehnyt työnhakija oli sivuutettu työntekijävalinnassa, koska työnantajan käsityksen mukaan hän ei olisi lyhyytensä vuoksi selviytynyt työstä.

Oikeudessa puitiin sitä, oliko työnantajalla ollut painava, hyväksyttävä syy jättää työnhakija valitsematta tehtävään tämän vammaisuuden perusteella. Työnantajan mukaan tehtävään valitut henkilöt valittiin heidän hyvän työmotivaationsa vuoksi. Myös työn nopeatahtisuus ja raskaus oli vaikuttunut valintaan. Työnhakijan työskentely kyseisessä tehtävässä ei olisi ollut työnantajan käsityksen mukaan mahdotonta, mutta se olisi ollut työn projektiluonteisuuteen nähden liian hidasta.

Käräjäoikeus katsoi, että ensisijainen syy työnhakijan valitsematta jättämiselle oli ollut se, että projekti haluttiin toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti. Oikeuden mukaan työnantajan olisi kuitenkin tullut ennen valintapäätöksen tekemistä selvittää, mitä apuvälineitä työnhakija työssään mahdollisesti tarvitsee ja hidastaisiko työnhakijan lyhytkasvuisuus tai apuvälineiden käyttö työn tekemistä. Työnantajan käsitys työnhakijan lyhytkasvuisuuden vaikutuksesta projektin etenemistahtiin oli perustunut hänen omaan oletukseensa.

Tässä tapauksessa työn taloudellisia vaikuttimia ei voitu käräjäoikeuden mielestä pitää laissa tarkoitettuna painavana ja hyväksyttävänä syynä. Oikeus katsoi työnantajan asettaneen työnhakijan epäedulliseen asemaan vammaisuuden perusteella ilman painavaa, hyväksyttävää syytä. Kyse oli siten työsyrjinnästä.

Työsuojelulakimies Mari Leinonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantaja voi syyllistyä työsyrjintärikokseen, vaikka ratkaisujen taustalla ei olisikaan syrjivää tarkoitusta vaan vain taloudelliset tekijät.

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajana tekemään kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi saada työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa sekä suoriutua työtehtävistä ja edetä uralla.

(Lähteenä: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje