Lyhyet

Asbestin kanssa tarkkana: turvallisuuspuutteista sakot työnantajalle

| Teksti: Sanna Alajoki

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut rakennuspurkuyrityksen toimialapäällikön, työkohteen vastaavan työnjohtajan ja työnjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistuksiin asbestipurkutyössä tapahtuneesta työturvallisuusrikoksesta. Yhtiö tuomittiin lisäksi 10 000 euron yhteisösakkoon.

Kyseessä oli Hämeenlinnassa kylpyhuoneiden kartoittamattomien rakenteiden purkutyössä sattuneet laiminlyönnit. Urakoitsijan tekemässä ja työsuojeluviranomaiselle toimittamassa asbestipurkutyösuunnitelmassa purkutyö oli ilmoitettu tehtäväksi osastointimenetelmällä kolmijakoista sulkutilaa käyttäen.

Työsuojelutarkastuksessa kuitenkin havaittiin, ettei suunnitelmaa noudatettu. Työ toteutettiin työturvallisuussäännösten vastaisesti käyttämällä puutteellisia suojarakenteita ja puutteellisia henkilösuojaimia. Se altisti työntekijät ja työn vaikutuspiirissä olleet asbestille.

Työsuojelutarkastaja määräsi työt välittömästi keskeytettäväksi. Kumpikaan työnjohtajista ei ollut paikalla kohteessa, kun purkutyöt aloitettiin. He eivät oikeuden mukaan muutenkaan olleet varmistaneet, että työ tehdään asianmukaisesti.

Työsuojelulakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa: Asbestipurkutyöstä vastuussa olevan työnjohtajan on seurattava, että purkutyö toteutetaan suunnitelman mukaisesti ja työntekijöiden tai työn vaikutuspiirissä olevien terveyttä vaarantamatta.

 

Asbestilainsäädäntö muuttui tämän vuoden alussa. Vuoden 2016 alusta voimaan tullut asbestilaki ja -asetus velvoittavat kartoittamaan, onko purettavissa materiaaleissa asbestia.

Kartoitusvelvollisuus koskee rakennuttajaa tai tahoa, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta. Lisäksi velvoite koskee yhteisellä työpaikalla toimivaa päätoteuttajaa. Asbestia sisältäviä rakenteita saa jatkossa purkaa vain sellainen työnantaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja, jolla on vaaditut luvat.

(Lähteenä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

 

Asbestin purkutyöt ja terveyshaittojen ehkäiseminen, laki ja asetus: www.finlex.fi 684/2015 ja 798/2015

Kommentit

  1. Asbesti purku

    Ei tehdä minkään säädösten mukaan
    Yliskylä
    Pekka

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje