Lyhyet

Ennakkoilmoituksia asbestitöistä lyödään laimin

| Teksti: Sanna Alajoki

Työsuojeluviranomainen on havainnut toistuvia laiminlyöntejä asbestipurkutöiden ennakkoilmoituksissa. Poliisi on myös sakottanut laiminlyönneistä.

Työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan tulee ilmoittaa työkohteessa asbestipurkutyölupaa edellyttävästä asbestipurkutyöstä etukäteen aluehallintoviraston alueellisesti toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, mikäli mahdollista vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että myös työn tilaajana toimivien rakennuttajien ja päätoteuttajien tulee omalta osaltaan varmistaa, että asbestipurkutyöt ja purkutöiden ennakkoilmoitus viranomaiselle tulevat tehdyiksi lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Ilmoitus työsuojeluviranomaiselle on uusittava, jos työolosuhteissa, työn tekemisessä tai työn tekemisen alkamisajassa tai paikassa tulee muutoksia.

(Lähteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje