Lyhyet

Metsäliiton sakot pysyivät hovioikeudessa

| Teksti: Sanna Alajoki

Hovioikeus ei muuttanut Metsäliiton jo aiemmin käräjäoikeudessa saamaa 100 000 euron yhteisösakkoa, joka aiheutui työturvallisuusrikoksesta.

Metsäliiton Punkaharjun vaneritehtaan johto oli vuonna 2009 huomannut, että tehtaan tukkihautomon katto oli huonossa kunnossa ja tehnyt Metsäliiton budjetista päättävälle talousjohdolle esityksen sen korjaamiseksi. Johtoryhmä ei ollut kuitenkaan myöntänyt siihen tarvittavia rahoja. Metsäliiton talouspäättäjät hyväksyivät katon korjaamisen budjettiin vasta vuonna 2013, kun rakennuksen kattoon oli tullut yhteen kohtaan sortuma.

Metsäliiton talouspäättäjät olivat siten talousarvion määrärahaehdotuksen hylkäämällä laiminlyöneet huolehtia työsuojelun taloudellisista edellytyksistä, mikä on yksi työturvallisuusrikoksen tekotapa. Etelä-Savon käräjäoikeus määräsi Metsäliitolle työturvallisuusrikoksesta 100 000 euron yhteisösakon sekä menettämään valtiolle investoinnin lykkäämisellä saadun korkohyödyn.

Metsäliitto valitti hovioikeuteen yhteisösakon suuruudesta ja menettämisseuraamuksesta. Metsäliiton valituksen mukaan työturvallisuusrikoksesta tuomittu 100 000 euron yhteisösakko oli kohtuuttoman suuri eikä työturvallisuusrikokseen liittyvänä menettämisseuraamuksena voida määrätä investoinnin lykkäämisestä saatua korkohyötyä.

Hovioikeus antoi elokuun lopussa ratkaisunsa Metsäliiton valitukseen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden työturvallisuusrikoksesta tuomitsemaa 100 000 euron yhteisösakkoa. Hovioikeus katsoi samoin kuin käräjäoikeus, että Metsäliitto Osuuskunnan Metsä Wood -liiketoiminta-alueen ylimmässä johdossa on tapahtunut työturvallisuuslaiminlyönti.

Hovioikeus totesi, että kun vastuullisessa asemassa olevat henkilöt menettelevät moitittavasti, sitä on pidettävä vakavana ja se osoittaa piittaamattomuutta työturvallisuussäännöksiä kohtaan. Ylioikeuden mukaan tämä on otettava huomioon yhteisösakon määrää korottavana seikkana. Hovioikeuden mukaan sillä, että katon sortuma ei aiheuttanut henkilövahinkoja eikä kukaan loukkaantunut, ei ole työturvallisuusrikoksen arvioinnissa merkitystä.

Yhteisösakon lisäksi hovioikeus tuomitsi Metsäliiton menettämään työturvallisuusrikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä kattorakenteen korjauskulujen korkohyödyn yli 2 400 euroa, jonka hovioikeus katsoi Metsäliiton saaneen, kun korjausinvestointia ei ollut toteutettu aikaisemmin. Hovioikeus totesi, että investoinnin viivyttämisestä saatu korkohyöty voidaan tuomita työturvallisuusrikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä valtiolle menetetyksi.

(Lähteenä Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Kuva: Thinkstockphotos

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje