Työelämä

Miksi emme toimi aina eettisesti?

Vastuullisen työelämän asiantuntija Niina Ratsula uskoo, että jokainen meistä on alttiina eettiselle sokeutumiselle. Hän puhui Nolla tapaturmaa -seminaarissa 3.11. oikein toimimisen kulttuurista ja tekijöistä, jotka estävät sitä.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Johanna Kinnari
Haastateltu Niina Ratsula katsoo kameraan.

Yrityksen toiminta ei aina ole linjassa virallisten vastuullisuustavoitteiden tai arvojen kanssa. Eettiset pulmat voivat liittyä esimerkiksi arvojen vastaiseen johtamiseen, epäasialliseen käytökseen, tosiasioiden vääristelyyn tai suosikkijärjestelmien ylläpitämiseen.

Virallinen ja epävirallinen viitekehys

Toimimme usein kahdessa kontekstissa, virallisessa ja epävirallisessa. Epävirallinen konteksti on yleensä vahvempi kuin virallinen tai omat henkilökohtaiset arvomme.

Viralliseen kuuluvat säännöt ja tavoitteet, eettiset ohjeistot ja laatuohjelmat. Epävirallinen konteksti on yrityksen todellista arkea: Millaista toimintaa todella arvostetaan? Mihin kiinnitetään huomiota? Palkitaanko pelkästä tehokkuudesta ja suorittamisesta? Mistä rangaistaan?

Puheissa kyllä arvostamme eettistä toimintaa. Ratsula oli mukana pohjoismaisessa kyselytutkimuksessa, jossa vastaajista 85 prosenttia piti eettisyyttä tärkeänä arvona. Silti heistä 62 prosenttia ei puutu havaitsemaansa epäeettiseen toimintaan. Miksi näin?

Ryhmäpaine aiheuttaa helposti yrityksissä eettistä sokeutumista. Ihminen on valmis sivuuttamaan faktat, jos kaikki muut hänen ympärillään vastaavat tai kokevat asian toisin. Silloin ehkä tulkitaan, että on itse ymmärtänyt asian jotenkin väärin. Myös usko auktoriteetteihin voi johtaa siihen, ettei työntekijä usko omaan tulkintaansa.

Voi olla, että yrityksen tavoittelemien asioiden taustalla on vääriä uskomuksia, joista pidetään tiukasti kiinni. Työpaikan ilmapiiri ei ehkä tue niiden kyseenalaistamista. Kaikilla ei ole lupa esittää kritiikkiä.

Miten vahvistaa oikein toimimista?

Yrityksessä oikein toimimisesta pitäisi Niina Ratsulan mukaan tehdä osa päivittäistä keskustelua. Johtajan hyvä esimerkki ja rohkaisu poikkeavien mielipiteiden esittämiseen päätöksentekotilanteissa edistävät oikein toimimisen kulttuuria.

Jos oma toiminta arveluttaa, on syytä pysähtyä miettimään, miltä minusta tuntuu. Antavatko säännöt tai yrityksen toimintaohjeet tukea päätöksentekoon? Keitä päätös tai tilanne hyödyttää? Miltä asia näyttäisi ulkopuolisen tai perheenjäseneni silmissä tai lehdestä luettuna?

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje