Lyhyet

Sähköiskun aiheuttama työtapaturma johti sakkoihin

| Teksti: Helinä Kujala

Muuntajaa purkamassa ollut työntekijä sai vakaviin vammoihin johtaneen sähköiskun elokuussa 2018 sattuneessa työtapaturmassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi työnantajayrityksen 30 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön työnjohtaja ja toimitusjohtaja saivat molemmat 50 päiväsakkoa.

Kaksi työntekijää oli ollut purkamassa muuntajaa, jonka piti olla jännitteetön. Ennen työn aloittamista he olivat valmistelleet purkua yhdessä työnjohtajan kanssa.

Toinen työntekijöistä oli kiivennyt tikkailla suurjännitekojeiston päälle tarkoituksenaan aloittaa purkutyöt. Hän sai voimakkaan sähköiskun ensin astuessaan kokoojakiskon päälle ja sen jälkeen vielä kaatuessaan kiskon päälle. Vastoin oletusta kojeisto oli osittain jännitteinen. Työntekijä sai hengenvaaralliset vammat mutta ei menehtynyt.

Käräjäoikeus katsoi, että jännite olisi ollut helppo ja nopea mitata. Se, että kojeiston työmaadoittamisen oli tehnyt jokin muu kuin kyseinen yritys, ei ollut perusteltu syy jättää jännite mittaamatta. Kojeistosta oli poistettu sähkömittari, mutta sitäkään käräjäoikeus ei pitänyt perusteltuna syynä jättää mittaus tekemättä ja laiminlyödä turvallisuusmääräyksiä.

Työnjohtajana toimineen asennuspäällikön olisi pitänyt selvittää ja tunnistaa työkohteen vaaratekijät ja antaa työntekijälle riittävät tiedot niistä. Hänen olisi pitänyt selvittää kohteen jännitteettömyys käytössään olleella jännitteenkoettimella, käydä työntekijän kanssa läpi työturvallisuuteen liittyvät asiat ja kehottaa tätä varmistamaan jännitteettömyys. Jännitteenkoetin olisi ollut tarpeellinen työväline myös työntekijälle.

Toimitusjohtajan taas olisi sähkötöiden johtajana pitänyt varmistaa, että ennen töiden aloittamista työkohde on rajattu, tehty jännitteettömäksi, jännitteettömyys on todettu ja työmaadoitus toteutettu.

Oikeus katsoi, että jännitteettömäksi erottamisesta ei vastannut kyseinen yritys vaan se oli jakeluyhtiön vastuulla, jolta erottamista oli pyydetty. Siten työnantajan edustajalla ei ollut velvollisuutta laatia työmenetelmäkohtaista ohjetta työtä varten.

Työsuojeluviranomainen korostaa, että työkohteen jännitteettömyys aina tarkistettava ennen töiden aloittamista, kun on olemassa mahdollisuus, että kohteessa on jännite. Pelkkä oletus siitä, että työn voi tehdä turvallisesti, ei riitä.

(Lähteenä Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje