Lyhyet

Sähköjärjestelyissä turvallisuuspuutteita rakennustyömailla

| Teksti: Helinä Kujala

Rakennustyömaiden sähköjärjestelyjen turvallisuudesta ei aina huolehdita riittävästi. Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat ovat havainneet muun muassa sähköverkon vikavirtakytkimen toimimattomuutta tilanteissa, joissa niiden olisi pitänyt laueta ja katkaista sähkövirran syöttö.

Sähkökäyttöiset käsityökalut on suojattava 30 milliampeerin (mA) vikavirtakytkimellä, jonka toimivuutta on testattava määräajoin. Laitevian aiheuttamalta sähköiskun vaaralta voi tehokkaasti suojautua käyttämällä sähkölaitteen ja virran syötön väliin asennettavaa laitekohtaista 30 mA:n vikavirtakytkintä, vaikka rakennustyömaan sähkön syöttö onkin ohjattu sähkökeskuksen 30 mA:n vikavirtakytkimien takaa.

Pitkissä jatkojohdoissa piilee vaara

Myös liian pitkät jatkojohdot ja niiden yhdistelmät voivat aiheuttaa vaaroja. Tavanomaisten jatkojohtojen johdinpinta-ala ei välttämättä riitä tarvittavan sähkövirran johtamiseen, koska liian pitkä johdin vastustaa sähkövirran kulkua johtimessa.

Tämän seurauksena johdin voi ylikuumentua ja sen eriste vaurioitua. Pitkien jatkojohtojen käytössä on havaittu myös tilanteita, joissa johtimen tai sähkölaitteen vikaantuminen ei välttämättä laukaise 30 mA:n vikavirtakytkintä, vaikka johdin päästää vuotovirtaa johtimen ulkopuolelle.

Päätoteuttaja, muista myös sähköturvallisuus

Päätoteuttajan on suunniteltava rakennustyön aikaisen sähköistyksen järjestäminen siten, että työkalujen käyttö on turvallista. Sähköistyssuunnitelmassa on huomioitava alajakokeskuksien riittävä määrä, ottaen huomioon tehon tarve ja sijainti työmaa-alueella.

Päätoteuttajan on ainakin kerran viikossa suoritettavissa kunnossapitotarkastuksissa muun muassa tarkastettava rakennustyön aikaisen sähköistyksen turvallisuus sekä jatkojohtojen ja laitteiden kunto. Työturvallisuuden tilaa on jatkuvasti tarkkailtava myös sähköistysten osalta.

(Lähteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje