Lyhyet

Sakkoja uskonnosta johtuvasta työsyrjinnästä

| Teksti: Helinä Kujala

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston entinen toimitusjohtaja on tuomittu 40 päiväsakkoon työsyrjinnästä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rekrytoinnissa avustanut HR-vastaava sai 20 päiväsakkoa avunannosta työsyrjintään.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio koskee vuodenvaihteeseen 2016–2017 ajoittunutta rekrytointia. Tehtävään jo valitun työnhakijan työsopimus jätettiin tekemättä, kun tämä oli ilmoittanut tarvitsevansa uskontonsa vuoksi rukoushetkiä työpäivän aikana. Käräjäoikeus katsoi tämän olleen syynä siihen, että työsopimusta ei tehty.

Oikeuden mukaan työnantajalla ei ole ehdotonta velvollisuutta varata työntekijälle poikkeavia lepoaikoja rukoushetkien järjestämiseen. Tässä tapauksessa kuitenkin rukoushetket olisivat olleet toteutettavissa muun muassa ruokataukojen avulla. Siksi työsopimuksen tekemättä jättämiselle ei ollut painavaa syytä.

Oikeus katsoi HR-vastaavan syyllistyneen työsyrjinnässä avunantoon, koska tämä oli vastustanut työsopimuksen allekirjoittamista. Lopullisen ratkaisun oli tehnyt silloinen toimitusjohtaja, mutta HR-vastaava oli osallistunut päätöksentekoon neuvomalla johtoa.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että näennäisesti yhdenvertainen sääntö, kuten vaatimus olla työnantajan käytettävissä kiinteänä työaikana, voi johtaa välilliseen syrjintään. Muun muassa islamin uskontoa harjoittavat voivat joutua muita epäedullisempaan asemaan, koska uskonnon harjoittamiseen kuuluu rukoileminen tiettyinä aikoina.

– Työnantajalla voi olla kuitenkin menettelylleen painava hyväksyttävä syy, esimerkiksi jos työ on sen luonteista, että se aidosti edellyttää läsnäoloa työpaikalla ja työajan poikkeavat järjestelyt aiheuttavat haittaa työnantajan toiminnalle. Tällöin kysymys ei ole rangaistavasta työsyrjinnästä, kertoo työsuojelun lakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

(Lähteenä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje