Lyhyet

Työntekijä kuoli jäätyään lakaisuauton kipin alle – sakkoja työturvallisuusrikoksesta

| Teksti: Helinä Kujala

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa työntekijän kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta, joka sattui Hangossa huhtikuussa 2020. Työntekijä oli jäänyt puristuksiin lakaisuauton alas laskeutuneen kipin ja lokasuojan väliin.

Yhtiön maksettavaksi tuli 2 000 euron yhteisösakko. Yhtiön aluejohtajalle tuomittiin 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta, mutta kuolemantuottamusta koskeva syyte hylättiin. Työnjohtajaa koskeneista syytteistä syyttäjä luopui oikeudenkäynnin aikana.

Onnettomuus sattui, kun vuokratyöntekijä oli käynnistänyt kuorma-autoalustaisen lakaisuauton, nostanut kipin ja mennyt sen alle ilmeisesti korjaamaan putken kiinnitystä. Hän oli huomaamattaan painanut vartalollaan kipin suojaamatonta laskuvipua, mikä seurauksena kippi oli laskeutunut alas.

Syytteen mukaan lakaisuauton turvallista toimintakuntoa ei ollut riittävällä tavalla varmistettu ennen käyttöönottoa ja lakaisuauto oli sitä koskevien säännösten vastainen. Kipin hallintalaitetta ei ollut suojattu, mikä mahdollisti sen tahattoman käytön.

Lisäksi syytteen mukaan lakaisuauton kipin mekaaninen tuki oli viallinen, sillä kippi ei lukittunut yläasennossa mekaaniseen vasteeseen. Yhtiössä ei myöskään ollut huolehdittu siitä, että työpaikalla olisi ollut lakaisuauton ja sen kipin suomenkieliset käyttöohjeet.

 

Työtapaturma sattui perehdytysjaksolla

Työtapaturma oli sattunut perehdytysjakson aikana, mutta aluejohtaja kiisti, että lakaisuauto olisi otettu käyttöön. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että koska laite oli luovutettu työntekijöiden käyttöön vuokratyöntekijöiden perehdytystä varten, laite oli työturvallisuusmääräysten tarkoittamalla tavalla ollut käytössä työssä. Työnantajan olisi pitänyt ennen perehdytystä varmistaa koneen toimintakunto sekä selvittää ja arvioida riittävällä tavalla sen käyttöön liittyvät riskit.

Käräjäoikeus totesi suomenkielisten käyttöohjeiden puuttumisen mutta ei voinut varmistua siitä, oliko kipin mekaaninen tuki toiminut onnettomuushetkellä normaalisti vai ei. Siltä osin syyte hylättiin.

– Koneita työntekijöidensä käyttöön luovuttavalla työnantajalla on laaja selonottovelvollisuus ja jokseenkin ankara vastuu siitä, että työntekijöiden käyttöön annettavat koneet turvalaitteineen ovat rakenteeltaan ja kunnoltaan kaikkien niitä koskevien määräysten mukaisia, muistuttaa työsuojelun lakimies Reeta Holmi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

 

Lähde: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote 30.8.2023

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje