Lyhyet

Työntekijä loukkaantui taukotilan remontissa – sakot esimiehille

| Teksti: Helinä Kujala

Puutuoteteollisuuden alalla toimivassa yrityksessä sattui tapaturma, jonka seurauksena yrityksen kiinteistöpäällikkö ja vuoropäällikkö saivat 15 päiväsakon rangaistukset työturvallisuusrikoksesta.

Tapaturma sattui tuotantolaitoksen taukotilassa, jota kaksi työntekijää olivat omasta pyynnöstään ryhtyneet kunnostamaan vapaa-ajallaan. He käyttivät seinälevyjen sahaukseen toisen työntekijän omaa monitoimisahaa. Sahan terä tarttui levyyn kiinni aiheuttaen takapotkun, ja pöytään kiinnitetty saha alkoi kaatua. Kun työntekijä oli yrittänyt estää laitteen kaatumista, hänen kätensä osui pyörivään terään ja vammautui vakavasti.

Monitoimisahassa ei ollut turvallisuusmääräysten mukaisia suojauksia. Työntekijä oli tuonut sahan työpaikalle, koska hän ei ollut halunnut häiritä tuotantoa käyttämällä tuotannon konetta. Työpaikalla ei ollut yleisesti lupaa käyttää omia koneita, mutta työntekijä oletti, että hänen työparinsa oli sopinut asiasta esimiesten kanssa.

Työnantajan edustajat kiistivät tienneensä oman työvälineen käytöstä. Ennen työn aloittamista taukotilassa oli tehty katselmus, jossa oli käyty läpi tehtävät työt. Työntekijöille oli annettu ohjeita työn teknisestä suorittamista, mutta työturvallisuudesta, työvälineistä ja työn riskeistä ei ollut keskusteltu.

Työntekijät tekivät työtä itsenäisesti, ilman sovittua valvontaa. Esimiehet olivat kylläkin käyneet taukotilassa katsomassa työn edistymistä, mutta työntekijät eivät olleet olleet silloin paikalla.

Tapaturma sattui vuonna 2016, ja Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi tuomionsa tammikuun 2018 alussa. Oikeuden mukaan esimiehet olivat laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia työturvallisuudesta. Käräjäoikeus ei antanut painoarvoa sille, että työssä oli käytetty työntekijän omaa konetta, josta esimiehet eivät olleet tietoisia. Myöskään se, että työntekijät olivat tehneet työn omasta pyynnöstään ja vapaa-ajallaan, ei vaikuttanut päätökseen.

Työsuojelulakimies Esa Airola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantajan on huolehdittava töiden suunnittelusta niin, että työntekijät voivat tehdä työt turvallisesti.
– Suunnittelun lähtökohtana on työn eri vaiheiden riskien arviointi, jonka perusteella työntekijät tulee ohjata käyttämään oikeita ja turvallisia työvälineitä ja -tapoja. Työskentelyä on myös käytännössä valvottava, Airola korostaa.

(Lähteenä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje