Lyhyet

Vaarat selvittämättä ja työohjeet laatimatta: tapaturmasta isot korvaukset

| Teksti: Sanna Alajoki

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi Incap Oyj:n Vaasan tehtaan tehtaanjohtajan sekä työnjohtajan sijaisen kummatkin 35 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi työntekijän työhöntulon aikainen mutta myöhemmin toisiin tehtäviin siirtynyt työnjohtaja tuomittiin 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Yritys tuomittiin 5 000 euron yhteisösakon lisäksi maksamaan työntekijälle lähes 17 000 euron vahingonkorvaukset.

Työntekijä oli siirtämässä L-muotoisia lattakuparilaattoja kärryllä työpisteestä toiseen. Kärry jumittui todennäköisesti lattiassa olleeseen painaumaan, jolloin työntekijä yritti työntää kärryä sen takakulmasta saadakseen kärryn liikkeelle.

Kärry kaatui, ja työntekijä loukkaantui. Lattakuparit oli lastattu niin, että ne nojasivat kärryn toista reunaa vasten. Painopisteen siirtyminen toiselle reunalle teki kärrystä kiikkerän. Kärryn etureunassa oli kääntöpyörät. Työntekijä oli saanut opastuksen työhön vanhemmilta työntekijöiltä, mutta kyseistä työvaihetta varten ei ollut varsinaisia työnantajan laatimia työohjeita.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että kärryn rakenteesta ja lastaamisesta aiheutuva vaara olis huomattu, mikäli vaarojen selvittäminen ja arviointi olisi tehty työturvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla. Tällöin työnantajan olisi pitänyt puuttua asiaan.

Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että työnantaja oli sinänsä arvioinut riskejä säännöllisesti, mutta kyseistä työvaihetta ei ollut aiemmin pidetty kriittisenä. Käräjäoikeuden mielestä riskien arviointi ei ollut riittävän perusteellista, koska siinä oli sivuutettu työntekijöiden perusteltu huomautus siirtokärryn puutteista. Käräjäoikeus katsoi, että kärryjen kiikkeryys oli ollut tiedossa ainakin työntekijöiden tekemästä huomautuksesta lähtien.

Yhtiössä oli annettu työmenetelmiä ja -tapoja koskevat ohjeet työtapaturman jälkeen. Käräjäoikeuden arvion mukaan onnettomuus olisi estynyt, jos olisi toimittu näiden myöhemmin annettujen ohjeiden mukaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että vastuu työpaikan turvallisuustoimenpiteistä on työnantajalla. Työnantajan vastuuta työsuojeluasioissa ei voi siirtää muille, esimerkiksi työntekijöille tai työsuojeluorganisaatiolle.

Tapaturma sattui Vaasassa maaliskuussa 2014. Käräjäoikeus antoi tuomionsa marraskuussa 2016.

(Lähteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje