Työelämä

EU-lakiin esitetään työntekijälle oikeutta olla tavoittamattomissa

Euroopan parlamentti on hyväksynyt vaatimuksen lakialoitteesta, joka antaisi työntekijälle oikeuden olla tavoittamattomissa työajan ulkopuolella ilman kielteisiä seuraamuksia.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock
Ikääntynyt nainen seisoo ulkona kännykkä korvallaan kuunnellen.

Mepit pyytävät hyväksymässään lakialoitteessa komissiota esittämään uuden EU-lain, joka sallii työtekijän olla digitaalisesti tavoittamattomissa työajan ulkopuolella. Ehdotuksessa olisi myös vahvistettava etätyön vähimmäisvaatimukset ja selvennettävä työoloja, työaikaa ja lepoaikaa koskevat ehdot.

EU:n työlainsäädäntö määrittää EU-maiden lakien vähimmäisvaatimukset. Jos aloitteesta tulee direktiivi, se tulee vaikuttamaan myös Suomessa.

Jatkuva varallaolo rasittaa

Lakialoitteen taustalla on Euroopan parlamentin jäsenten huoli työntekijöiden kuormittumisesta mobiililaitteiden käytön ja jatkuvan varallaolon takia. Tavoitettavuuden vaatimus rasittaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa. Etätyö on tiettävästi osaltaan hämärtänyt työn ja vapaa-ajan rajaa.

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto toteaa tiedotteessaan etätyöskentelyn olleen suureksi avuksi työllisyyden ja liiketoiminnan turvaamisessa koronakriisin aikana. Pitkät työpäivät ja lisääntyneet vaatimukset ovat kuitenkin aiheuttaneet kuitenkin myös ahdistusta, masennusta ja työuupumusta sekä muita psyykkisiä ja fyysisiä terveysongelmia.

Oikeus rauhoittaa vapaa-aika

Meppien mukaan oikeus olla tavoittamattomissa on perusoikeus, joka sallii työntekijöiden irtautua työtehtävistään työajan ulkopuolella, lomilla ja muilla vapailla. Tämä koskee muun muassa puheluja, sähköposteja ja muuta digitaalista viestintää.

EU-maista Ranska on ollut edelläkävijä työstä irrottautumisen vaatimuksessa. Sen työaikalain mukaan työntekijöitä ei voi enää vaatia olemaan sähköpostin tavoitettavissa vapaa-ajalla. Tällä hetkellä myös Belgiassa, Espanjassa ja Italiassa on vastaavanlaisia lakeja.

Etätyö lisää työtunteja

Kotoa käsin työskentelyn odotetaan olevan yleistä koronapandemian jälkeenkin. Mepit muistuttavat, että Eurofoundin tutkimusten mukaan on yli kaksi kertaa todennäköisempää, että 48 viikkotunnin enimmäistyöaika ylittyy, jos työtä tehdään säännöllisesti kotoa käsin eikä työnantajan tiloissa. Lähes 30 prosenttia kotona työskentelevistä ilmoittaa tekevänsä töitä vapaa-ajallaan päivittäin tai useita kertoja viikossa. Työpaikalla työskentelevistä näin tekee alle viisi prosenttia työntekijöistä.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje