Lyhyet

Kansainväliset työmatkat kuormittavat perhe-elämää

| Teksti: Helinä Kujala

Työ, johon sisältyy paljon kansainvälistä matkustamista, kuormittaa paitsi matkustajaa myös tämän puolisoa ja perhe-elämää. Tämä ilmeni johtamisen alan väitöstutkimuksesta, jonka Kati Saarenpää on tehnyt Vaasan yliopistossa.
– Haasteet aiheutuvat ennen kaikkea monen eri roolin, kuten työntekijän, puolison ja vanhemman yhteensovittamisen vaikeudesta, Saarenpää sanoo.
Paljon työnsä puolesta matkustavilla voi kertyä yli 150 matkapäivää vuodessa. Jos perheessä on lapsia, kotiin jäävä puoliso saattaa olla yksinhuoltajan asemassa jopa useita kuukausia vuodesta. Tällöin matkustaminen saattaa vaikuttaa paitsi puolison kotivastuiden määrään myös hänen suoriutumiseensa työssä.
Tutkimuksen mukaan paljon matkustavan työ vaikeuttaa perheen rutiinien ylläpitämistä. Poissaolojaksot hämärtävät työn ja perheen välisiä rajoja, joita matkustajan ja puolison on jatkuvasti muokattava uudelleen. Etenkin lyhyellä varoitusajalla tulevat matkat aiheuttavat ongelmia perhe-elämään.

Lähdöt ja paluut rikkovat rutiinit

Kotiinpaluu ja perheen arkirytmiin ja velvollisuuksiin palaaminen voi olla väsyneelle matkustajalle haastavaa.
– Vaikka maailmalla reissaavaa matkustajaa on odotettu ja kaivattu kotiin, kotiinpaluu voi olla kotia matkan aikana pyörittäneelle puolisollekin stressin aihe, Saarenpää toteaa.
Paljon matkustavien puolisot rakentavat omat rutiinit, joiden avulla arki saadaan sujumaan ja jotka kotiin palaava matkustaja rikkoo. Paljon matkustavien perheet elävätkin ikään kuin kahta eri elämää: yhtä, kun matkustaja on kotona, ja toista, kun hän on poissa kotoa.
– On olennaista tunnistaa ne elämäntilanteet, joissa matkustaminen erityisesti aiheuttaa ristiriitaa. Puolison asenteella on suuri merkitys siihen, miten työssään matkustava kokee kansainväliset työmatkansa. Jos ne ovat kotiin jäävälle puolisolle ongelma, tulee niistä melko varmasti ongelma myös matkustajalle itselleen, Saarenpää sanoo.

Perhetilanne huomioon työpaikalla

Tutkimuksen mukaan matkustamisen hyväksyminen osaksi perheen elämää sekä toisen tekemän työn ja uhrausten arvostaminen auttavat parikuntia selviytymisessä. Poissaololla perheen luota ei myöskään ole parisuhteen ja perheen kannalta vain negatiivisia vaikutuksia. Aikaa perheen kanssa osataan arvostaa aiempaa enemmän ja yhteisistä hetkistä otetaan kaikki irti.
Kansainväliseen työmatkustamiseen liittyvä perheen ja työn yhteensovittaminen vaikuttaa myös organisaatioiden käytäntöjen kehittämiseen. Saarenpään mukaan organisaatioiden täytyy tunnistaa työntekijöidensä elämässä ne tilanteet, joissa matkustamisesta voi tulla työntekijälle kohtuuttoman raskasta.
– Organisaatioiden tulisikin tarjota myös käytännön keinoja, joilla perheen ja työn yhteensovittamista voidaan helpottaa. Niitä voivat olla esimerkiksi joustavuus matkustusajankohdissa ja niiden suunnittelu ennakolta, Saarenpää sanoo.
Hänestä hyvä keino voi olla myös vähentää kansainvälisiä työmatkoja lasten syntymän tai pikkulapsivaiheen aikana tai silloin, kun työntekijän on huolehdittava ikääntyvistä vanhemmistaan.

(Lähteenä Vaasan yliopiston tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje