Työelämä

Oletko digi-uupuja vai digi-leimahtelija?

Digitalisaatio on muokannut työn tekemisen tapojamme. Tampereen yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkimuksessa tyypiteltiin neljä työntekijäprofiilia.

| Teksti: Helinä Kujala

Lisääkö digitalisaatio työn kuormittavuutta, vai tekeekö se työstä entistä mielekkäämpää?

Sekä että, osoittaa suomalaisten palkansaajien digikokemuksia selvittänyt tutkimus. Tulosten mukaan 43 prosenttia vastaajista koki digitalisaation keskimäärin lisänneen työn kuormittavuutta, ja alle viidenneksen mielestä se on vähentänyt sitä.

Kuitenkin suuri osa niistä, joiden mielestä kuormitus oli kasvanut, koki samaan aikaan myös työn mielekkyyden ja siten työtyytyväisyyden lisääntyneen digitalisaation ansiosta.

Tampereen yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkimuksessa tyypiteltiin neljä työntekijäprofiilia.

Digi-uupujat kokevat digitalisaation vähentäneen työn mielekkyyttä ja lisänneen kuormitusta ja siten heikentäneen työtyytyväisyyttä. Digi-nuutujienkin mielestä digitalisaatio vähentää työn mielekkyyttä. Toisaalta he kokevat sen myös vähentävän kuormitusta, mikä heikentää heidän tyytyväisyyttään.

Suurin ryhmä olivat digi-leimahtelijat. Heistä digitalisaatio on lisännyt sekä työn kuormittavuutta että sen mielekkyyttä. Jatkuvat teknologiset haasteet eivät uuvuta vaan motivoivat heitä.

Myös digi-leppoistajilla työn kuormituksen vähentyminen on lisännyt työtyytyväisyyttä. Heille digitalisaatio tarjoaa tilaisuuden hidastaa tahtia ja delegoida epämieluisia tehtäviä teknologialle.

Teknologian käytön ei siis tarvitse johtaa kokemukseen, että työntekijän pitäisi suoriutua robotin tahdissa. Tutkimuksen mukaan tehtävien digitalisoinnissa tosin on parannettavaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. Se pitäisi tehdä niin, että työntekijät kokevat digitalisoinnin lisäävän työn mielekkyyttä.

– Uusiin teknologioihin tutustuminen työssä ja vaikutusmahdollisuudet työyhteisössä ovat tulostemme perusteella vahvassa yhteydessä teknologiseen työhyvinvointiin. Työpaikoilla olisi syytä tukea edelleen työntekijöiden digi­lukutaitoa ja tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia, sanoo tutkijatohtori Tuuli Turja Tampereen yliopistosta.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje