Lyhyet

Koneen riskejä ei ollut tunnistettu

| Teksti: Sanna Alajoki

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi Hilding Anders Finland Oy:n 7 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi työnantajan edustaja sai 25 päiväsakon eli 1 150 euron rangaistuksen.

Työtapaturma sattui Närpiön tehtaalla koneella, jota oli mahdollista ohjata sekä käsipainikkeilla että jalkapolkimella. Työntekijä oli mahdollisesti menettänyt tasapainoaan ja vahingossa painanut koneen jalkapoljinta. Kone käynnistyi, ja työntekijän käsi jäi puristuksiin työkoneen ja työkappaleen väliin. Työntekijä menetti tapaturmassa osan sormestaan.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja ei ollut riittävästi huolehtinut työpaikan turvallisuudesta eikä työvälineiden turvallisesta käytöstä. Työpaikalla ei ollut tehty kyseisen koneen riskienarviointia, eikä puristumisvaaraa tai riskiä koneen tahattomasta käynnistymisestä ollut tunnistettu. Työturvallisuusrikos on niin sanottu vaarantamisrikos, eli rikos täyttyy jo työturvallisuusmääräysten rikkomisella eikä se edellytä työntekijän terveyden tosiasiallista vaarantamista.

Käräjäoikeus totesi, että riskienarviointi oli puutteellinen eikä työnantaja ollut tunnistanut kyseisen koneen riskejä. Jos riskejä olisi arvioitu asianmukaisesti, riski koneen tahattomasta käynnistämisestä olisi havaittu. Siinä tapauksessa jalkapoljin olisi pitänyt poistaa tai suojata poljin muulla tavalla tahattomalta käyttämiseltä. Käsipainikkeet ja jalkapoljin olivat hyvin lähellä toisiaan, mikä edesauttoi tapaturman sattumista. Jalkapoljinta ei tarvittu koneen ohjaamiseen, ja se on tapaturman jälkeen poistettu käytöstä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vaarojen arviointi on tärkeä apu työpaikan vaarojen ja vaarallisten työvälineiden turvallistamisessa. Vaarat tulee mahdollisuuksien mukaan poistaa teknisin toimin. Puutteita koneiden suojaamisessa ei voi korvata työntekijöille annettavilla varoituksilla tai ohjeilla.

Työtapaturma sattui tammikuussa 2015, ja Pohjanmaan käräjäoikeus antoi ratkaisunta huhtikuussa 2017.

(Lähteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje