2_2017_korvatut_tyotapaturmat_taulukkoVuonna 2015 palkansaajille sattui 117 908 työtapaturmaa, joista 97 431 työpaikalla tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Vuodesta 2014 työtapaturmien lukumäärä putosi alle prosentilla. Alueelliset erot ovat yhä suuria.

Vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2015 yhden työpaikkatapaturman noin 22 palkansaajaa kohden. Tapaturmataajuuksina ilmaistuna se tarkoittaa, että vuonna 2015 Suomessa sattui 28,8 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Luvut perustuvat Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tilastoihin.

Kun tapaturmataajuudet sijoitetaan kartalle aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden mukaisesti, pienimmät taajuusluvut löytyvät Etelä-Suomesta (26,8) ja korkeimmat Itä- (32,9) ja Lounais-Suomesta (31,9). Etelä-Suomessa työntekijöitä on lukumääräisesti paljon ja monet työskentelevät pienen tapaturmariskin toimialoilla. Muualla Suomessa tehdään pääkaupunkiseutua enemmän suorittavaa työtä, jossa pitkiäkin sairauspoissaoloja vaativia tapaturmia sattuu enemmän kuin toimisto-, asiantuntija- ja palvelutehtävissä.

– Toimialojen sisälläkin on alueellisia eroja: työ ja tapaturmariskit ovat erilaisia esimerkiksi Etelä-Suomessa isolla viljelytilalla kuin karjatilalla Pohjois-Karjalassa, toteaa Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtaja Markku Rautio.

Rautio lisää, että alueellisia eroja on myös turvallisuuskulttuurissa ja johtamisessa, Itä-Suomen tappioksi. Pienyrityksissä ja kuntatyöpaikoilla ei välttämättä pidetä työturvallisuutta tärkeänä eikä sitä nähdä keinoksi kilpailla osaavasta työvoimasta. Tietoakin tarvittaisiin lisää.

– Jos esimiehellä on teknisen alan koulutus, hänen opintoihinsa ei todennäköisesti ole paljon kuulunut työturvallisuutta. Entä kuinka moni pienyrittäjä ymmärtää syy-yhteyden kohonneiden tapaturmavakuutusmaksujen ja sattuneiden tapaturmien välillä?

– Työsuojeluvalvonnalla päästään vain lain vaatimaan minimitasoon. Sanomaa viemään eteenpäin tarvitaan viranomaisten lisäksi koulutus, työterveyshuolto, kaikki. Esimerkiksi julkisissa hankinnoissa työturvallisuus tulisi nostaa yhdeksi kriteeriksi.

 

PALKANSAAJIEN työmatkatapaturmia vuonna 2015 sattui 20 477, noin 16 prosenttia enemmän kuin 2014, jolloin työmatkatapaturmia oli poikkeuksellisen vähän. Työmatkatapaturmien määrään vaikuttavat erityisesti talvikuukausien keliolosuhteet. Työmatkatapaturmista yli 70 prosenttia on liukastumisia ja kaatumisia.

Juttu on julkaistu Työ Terveys Turvallisuus -lehdessä 2/2017.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje