Työelämä

Kesätyötä tarjoaville muistilista työsuojelutarkastajilta

| Teksti: Helinä Kujala | Kuva: Shutterstock

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat kokosivat muistilistan kesätyöntekijöitä palkkaaville työnantajille. Pyrkimyksenä on kiinnittää työnantajien huomio asioihin, joissa aiemmin on havaittu ongelmia tarkastusten yhteydessä.

Työnantaja, muista ainakin nämä:

Työsuhteen ehdot

  • Anna työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista tai tee vaihtoehtoisesti kirjallinen työsopimus käyttäen alalle laadittua työsopimuspohjaa.
  • Varmista, että palkka on alan työehtosopimuksen mukainen. Alan yleissitovat työehtosopimukset määrittelevät muun muassa alan vähimmäispalkan.
  • Anna määräaikaiselle työntekijälle tieto työn päättymisajasta tai arvioidusta päättymisajasta ja määräaikaisuuden perusteesta.
  • Maksa lomakorvaukset myös määräaikaiselle työntekijälle. Lomakorvaukset on maksettava työsuhteen päättyessä.

Työvuoroluettelot

  • Laadi työvuorolista noudattaen alan yleissitovia työehtosopimuksia.
  • Muista, että työvuorolistaa ei saa muuttaa ilman työntekijän ja työnantajan suostumusta

Tauotus

  • Järjestä työn lomaan mahdollisuus sellaisiin taukoihin, jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen työpisteestä. Taukojen määrä ja pituus määräytyvät työajan ja alan työehtosopimuksien määräyksien mukaan.

Työterveyshuolto

  • Järjestä pakollinen lakisääteinen työterveyshuolto, vaikka palkkalistoillasi olisi vain yksi työntekijä tai vain määräaikaisia työntekijöitä.

Väkivallan uhka

  • Selvitä ja arvioi työhön liittyvä asiakasväkivallan uhka. Käsittele asia työntekijöiden kanssa ja varmista, että he tietävät miten toimia, jos asiakas käyttäytyy uhkaavasti tai muuten epäilyttävästi.
  • Ohjeista myös ennakkoon, millaiset toimintatavat työpaikalla on väkivallan uhkatilanteiden jälkihoitoa varten.

Kesätyöntekijää työsuojelutarkastajat muistuttavat pyytämään työnantajaltaan työtodistuksen työsuhteen päätyttyä.

 

Tarkemmat ohjeet sekä työnantajille että työntekijöille saa työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta. Apua ongelmatilanteisiin saa myös työsuojeluviranomaisen valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta, p. 0295 016 620.

Työsuojeluviranomaisen työpaikkatiedote: Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje