Työelämä

Laajennettu etätyön tapaturmasuoja valmisteilla, mutta vain valtion työntekijöille

Lakiuudistus asettaisi työntekijäryhmät eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, työskentelevätkö he valtiolla, kunnan työntekijöinä tai yksityisellä sektorilla. Kaikki yksityiset työnantajat eivät ota vapaaehtoisia vakuutuksia etätyötä tekeville työntekijöilleen.

| Teksti: Kirsi Väisänen
Nainen kompastuu kotitossuissaan lattiallal olevaan johtoon.

Valtiovarainministeriön (VM) asettama työryhmä valmistelee lakiehdotusta valtion henkilöstön työtapaturmasuojan laajentamiseksi etätyössä. Jatkossa lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piiriin tulisivat kotona työpäivän aikana tapahtuneet tapaturmat, mutta laajennus koskisi vain valtion työntekijöitä.

Lakiuudistus asettaisi näin työntekijäryhmät jo lähtökohtaisesti eri asemaan riippuen siitä, työskentelevätkö he valtiolla, kunnan työntekijöinä tai yksityisellä sektorilla.

– Tähän saakka näin ei ole tehty pakollisessa työtapaturmavakuutuksessa. Olisi vähän erikoista, jos työtapaturma- ja ammattitautilakiin tulisi etätyöolosuhdetta koskevia pykäliä eri sisällöillä eri ryhmille, sanoo Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) laki- ja lainsäädäntöasioista vastaava juristi Kirsi Pohjolainen.

Tällä hetkellä etätyössä vahingot korvataan työnantajalle pakollisesta työtapaturmavakuutuksesta vain silloin, kun tapaturma sattuu työtä tehdessä tai työhön välittömästi liittyvässä toiminnassa.

Silloin kun kotona sattunut tapaturma luokitellaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseksi työtapaturmaksi, työntekijä on oikeutettu ansioihin sidottuun päivärahaan ja tapaturmaeläkkeeseen sekä kulukorvauksiin ilman euro- tai aikamääräisiä rajoja.

Vapaa-ajan vakuutus tarjoaa lisäturvaa osalle

Valtion henkilöstön työtapaturmasuojan laajentamisen tarvetta perustellaan sillä, että valtio ei voi ottaa yksityisiä lisävakuutuksia.

– Valtion henkilöstön työtapaturmat tulisi korvata lakisääteisesti Valtiokonttorin toimesta. Tämä vaatii erillisen lainsäädännön, ja siksi työryhmän tehtävänä on laatia lakiehdotus valtion henkilöstön etätyötapaturman korvaamisesta yksityistä vakuutusturvaa vastaavasti, sanoo VM:n henkilöstöpolitiikkayksikön päällikkö Juha Madetoja.

Korona-aikana osa yksityisistä työnantajista on täydentänyt etätyön vakuutusturvaa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksilla. Näiden etuudet eivät välttämättä ole pakollisen työtapaturmavakuutuksen veroisia.

Suunniteltu lakimuutos ei vaikuttaisi yleiseen työtapaturmalainsäädäntöön.

– Muilla työmarkkinasektoreilla työnantajan lakisääteisten velvollisuuksien laajentamiseen on suhtauduttu pidättyvästi, koska kullakin työnantajalla on mahdollisuus itse päättää henkilöstönsä lisävakuuttamisesta, toteaa Madetoja.

Laajennettu työtapaturmasuoja ei ulottuisi vapaa-ajalle

Valtiovarainministeriössä katsotaan, että lakimuutos on tarpeellinen, koska etätyöskentely on lisääntynyt ja pandemian jälkeenkin odotetaan tehtävän enemmän etätyötä kuin sitä edeltävänä aikana.

Valtion työntekijöille suunniteltu laajennettu työtapaturmasuoja ei koskisi työpäivän aikana tapahtuneita tapaturmia, jotka tapahtuvat etätyöpaikan ulkopuolella. Kuitenkin lapsen vieminen päivähoitoon ja sieltä hakeminen olisivat laajennetun suojan piirissä.

Etätyöpaikaksi esityksessä katsotaan koti tai muu työnantajan hyväksymä etätyöpaikka.

 

Lue lisää aiheesta:

Valtiovarainministeriön tiedote 12.1.2022

Millainen etätyöntekijän tapaturma oikeuttaa korvaukseen?

Taukoliikkujan tapaturma­vakuutus kaipaa tarkastelua

Istut työpäivänäsi luultavasti ihan liikaa

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje