Työhyvinvointi

Siilo kaatui työntekijän päälle – sakkoja kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta

| Teksti: Helinä Kujala

Rakennustyömaalla Kurikassa sattui huhtikuussa 2018 kuolemaan johtanut työtapaturma, kun laastisiilo kaatui työntekijän päälle. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut menehtyneen työntekijän työnantajana ja rakennustyömaan päätoteuttajana toimineen WasaCon Oy:n 35 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Työmaan vastuuhenkilö ja työnjohtaja sai 50 päiväsakon rangaistuksen työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta. Lisäksi tapauksessa osallisena ollut nosturinkuljettaja tuomittiin 40 päiväsakkoon kuolemantuottamuksesta.

Onnettomuus sattui, kun kaksi erikokoista laastisiiloa piti valmistella rakennustyömaalta pois hakemista varten. Tarkoitus oli irrottaa siilojen jäätyneet jalat maasta ja kaataa siilot kyljelleen. Työryhmä ryhtyi kaatamaan isompaa siiloa sen päällä olevista nostolenkeistä ilman, että siilon jalkoja oli piikattu irti maasta. Nosturi meni jumiin, eikä työ onnistunut.

Työryhmä ilmoitti johdolle, ettei kaataminen onnistu, ja sai tehtäväkseen piikata siilojen jalat irti maasta ja kaatamisen sijaan nostaa siiloja sen verran, että jalkojen alle saataisiin puutavaraa. Tämän tarkoitus oli estää jalkojen jäätyminen uudelleen.

Työryhmä oli asiaa mietittyään ryhtynyt nostamaan isompaa siiloa yksi jalka kerrallaan siilon vaakatuen ja jalan risteyskohdasta, nostolenkeistä nostamisen sijaan. He olivat jatkaneet samalla työtavalla myös pienemmän siilon nostamista, kun siilo kaatui työntekijän päälle. Hän menehtyi saamiinsa vammoihin myöhemmin.

 

Työn ohjauksessa ja valvonnassa puutteita

Käräjäoikeus katsoi onnettomuuteen vaikuttaneen useat laiminlyönnit, kuten se, että työmaan vastuuhenkilö ei ollut varmistanut, että nosturi on asianmukainen siilojen nostamiseen. Koska siilojen jalat olivat päässeet jäätymään kiinni, vastuuhenkilön katsottiin lisäksi laiminlyöneen työolojen jatkuvan seurannan ja havaittuihin epäkohtiin puuttumisen.

Vastuuhenkilö ei ollut myöskään huolehtinut riittävästi nostotyön turvallisesta toteuttamisesta, työntekijöiden ohjauksesta ja työvaiheen valvomisesta. Tehtävä oli annettu työryhmälle ilman tarkkoja ohjeita ja valvontaa. Myöskään nosturinkuljettajan työnantajalle ei ollut ilmoitettu annetusta uudesta työtehtävästä.

Käräjäoikeus piti vastuuhenkilön kannalta lieventänä seikkana sitä, että työnantaja oli osoittanut hänelle mitä ilmeisemmin liikaa työtehtäviä, koska käytännössä valvontaa oli mahdotonta toteuttaa.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajaorganisaation on järjestettävä vastuuhenkilöiden valinta, toimivaltuudet, ohjaus, informointi ja valvonta selkeästi ja niin, että nämä henkilöt myös pystyvät hoitamaan tehtävänsä. Lisäksi on muistettava, että työnantajalla ja tämän edustajalla on velvollisuus huolehtia työturvallisuusmääräyksien toteutumisesta silloinkin, kun työntekijät ovat kokeneita.

Lähde: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote 11.6.2020

Kuva: Shutterstock

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje