Lyhyet

Siivousalalla ulkomaalaistyöntekijöiden asiat usein hoitamatta

| Teksti: Sanna Alajoki

Työsuojeluviranomaisen ulkomaalaisvalvonta on löytänyt siivousalalta toistuvasti puutteita työnteko-oikeuksissa ja palkanmaksussa. Alalla on havaittu paljon parannettavaa myös tilaajavastuun noudattamisessa ja kemikaaliturvallisuudessa.

Siivousalan työpaikkoihin tehtiin vuonna 2016 Etelä-Suomessa 132 ulkomaalaisvalvonnan tarkastusta. Näistä joka neljännestä löytyi työvoimaa, jolla ei ollut työnteko-oikeutta Suomessa. Esimerkiksi rakennusalalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla työnteko-oikeudettomia kohdattiin selvästi harvemmin.

Myös ulkomaisten työntekijöiden palkkauksessa oli siivousalalla usein puutteita. Vain joka toinen tarkastettu työnantaja oli hoitanut palkanmaksun yleissitovan työehtosopimuksen mukaisesti. Useimmissa tapauksissa peruspalkka alitti minimitason. Alimmat havaitut tuntipalkat olivat 5 euroa, kun alan minimipalkka oli viime vuonna 10,20 euroa.

Joissakin työpaikoissa töitä oli todellisuudessa teetetty enemmän, kuin mitä työaikakirjanpitoon oli merkitty.  Myös ilta-, yö- ja sunnuntailisien maksussa oli usein puutteita.

Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta kohdistui etupäässä järjestäytymättömiin työnantajiin, joilla puutteita on havaittu huomattavasti enemmän kuin järjestäytyneillä.

Myös tilaajavastuun noudattamisessa oli siivousalalla paljon puutteita, ja siihen liittyvät laiminlyönnit kaksinkertaistuivat vuodesta 2015. Yli puolet valvotuista tilaajista oli hankkinut vaaditut selvitykset vasta sopimuksen solmimisen jälkeen. Laiminlyöntejä havaittiin yhtä paljon isoissa kuin pienissä yrityksissä.

Siivousalan tarkastuksilla havaittiin paljon puutteita myös kemikaaliturvallisuudessa: usein työkohteista puuttui puhdistusaineiden käyttöturvallisuustiedotteet, joissa on ohjeet muun muassa kemikaalien haitoilta suojautumiseen.

Työnantajan tulee selvittää työssä käytettävien kemikaalien vaarat ja haitat sekä perehdyttää työntekijät suojautumaan niiltä. Moni työnantaja ei tiennyt, että puhdistusaineet ovat kemikaaleja.

(Lähteenä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje