Kokemus johtamisen oikeudenmukaisuudesta liittyy keskimääräistä vähäisempiin sairauspoissaoloihin. Oikeudenmukainen johtaminen lisää myös halua jatkaa työssä vähintään 65-vuotiaaksi ja vähentää aikeita vaihtaa työpaikkaa. Näin kertoo Tampereen yliopiston tekemä tutkimus, jossa työurien ja työolojen kehitystä kolmen vuosikymmenen aikana.

Tutkimuksen johtajan, dosentti Pasi Pyöriän mukaan johtamisen oikeudenmukaisuus eli avoimuus, tuki, rohkaisu, kiitos ja ristiriitojen vähäisyys on keskeinen työpaikkatason ongelmia ehkäisevä ja lieventävä tekijä. Sen merkitys korostuu etenkin taloudellisesti epävarmoina aikoina, jotka vaikuttavat organisaation toimintaedellytyksiin.

Oikeudenmukaisen johtamisen lisäksi merkitystä on myös koetulla työn vaatimusten ja hallinnan tasapainolla.

– Kun työn hallinta ja vaatimukset sekä johtamisen oikeudenmukaisuus ovat kunnossa, työkyky ja työtyytyväisyys koetaan keskimääräräistä paremmiksi. Näihin asioihin panostaminen on tärkeää paitsi työntekijöille myös työorganisaatioille ja koko yhteiskunnalle, Pyöriä sanoo.

Epävarmuuden ilmapiiri ruokkii ongelmia. Työn menettämisen pelko ja henkilöstömuutokset ovat yhteydessä työpaikan vaihtoaikeisiin ja sairauspoissaoloriskiin. Työpaikan epävakaa taloudellinen tilanne on yhteydessä keskimääräistä heikompaan työkykyyn ja henkilöstön väheneminen ennenaikaiseen eläköitymishaluun.

Epävarmuuden hallitsemiseksi työpaikoilla muutoksista pitäisi kertoa läpinäkyvästi ja ajantasaisesti.

Tutkimusaineistona käytettiin Tilastokeskuksen kokoamia kaikkia palkansaajia edustavia työolotutkimuksia vuosilta 1977–2013 sekä näihin aineistoihin kytkettyä rekisteriseurantaa vuodesta 1970 vuoteen 2013. Lisäksi hyödynnettiin Tilastokeskuksen tuottamaa yhdistettyä työntekijä-työnantaja-aineistoa (FLEED), joka kattaa palkansaajien ohella tiedot myös yrityksistä.

(Lähteenä Työsuojelurahaston tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje