Työhyvinvointi

Pitkittynyt olkapään kipu kasvattaa työkyvyttömyyden riskiä

Olkapään oireiluihin on syytä puuttua ajoissa. Tuoreen tutkimuksen mukaan pitkittynyt olkapääsairaus johtaa työelämästä poistumiseen jopa jo neljän kuukauden sairauspoissaolon jälkeen. 

| Teksti: Helinä Kujala | Kuva: Shutterstock

Olkapääsairaudet johtavat huomattavan nopeasti työkyvyttömyyteen, osoittaa fysiatrian erikoislääkärin Maria Sirénin väitöskirjatutkimus. Helsingin yliopistossa, HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa ja Työterveyslaitoksessa tehty tutkimus osoitti, että kun olkapään kivusta johtuva sairauspoissaolo oli kestänyt neljästä viiteen kuukautta, henkilö ei ollut käytännössä enää palannut työhön.

Osa sairastuneista siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle tai ennenaikaiselle vanhuuseläkkeelle, mutta myös työttömyys oli melko yleistä.

– Vaikka asiaa ei olekaan tutkittu aiemmin, tulokset eivät yllättäneet olkapääsairauksia hoitavia ammattilaisia, Sirén kertoo.

Tutkimuksesta ilmeni myös, että henkilöt, jotka olivat olleet yli kymmenen vuorokautta sairauslomalla olkapään pehmytkudossairauden vuoksi, menettivät laskennallisesti jäljellä olevista työvuosistaan huomattavan osan. Tämä johtui pääosin ennenaikaiselle vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisestä.

Tyypillisiä olkapään pehmytkudossairauksia ovat esimerkiksi kiertäjäkalvosinoireyhtymä ja muut olkapään jännerakenteista alkunsa saavat kiputilat. Nämä sairaudet ovat yleisiä etenkin fyysistä työtä tekevillä ja hankaloittavat elämää varsinkin työuran keski- ja loppuvaiheessa.

Tupakointi ja fyysisesti raskas työ kasvattavat olkapääkivun riskiä

Tutkimuksen mukaan päivittäinen tupakointi ja erityisesti yli kymmenen vuotta jatkunut fyysisesti raskas työ suurentavat olkapääsairaudesta johtuvan sairauspoissaolon riskiä.

Riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle kasvattaa kuormittava työ. Työn fyysiset kuormitustekijät selittivät yli 40 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeistä sekä miehillä että naisilla, ja työn psykososiaaliset kuormitustekijät selittivät niin ikään yli 40 prosenttia molemmilla sukupuolilla.

Sirén toteaa, että keventämällä fyysistä kuormittavuutta esimerkiksi ergonomisilla ratkaisuilla voidaan vähentää olkapääsairauksista johtuvia työpanosten menetyksiä.

Psykososiaalisista kuormitustekijöistä nousivat esiin erityisesti vähäiset vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön.

– Tämä selittyy ainakin osin sillä, että kun omaan työtahtiin tai työasentoihin ei pysty vaikuttamaan, se lisää myös olkapään kuormittumista ja heikentää palautumista. Psykososiaaliset kuormitustekijät toki vaikuttavat myös yleisesti motivaatioon ja tyytyväisyyteen työssä.

Pitkät sairauslomat eivät ole suositeltavia

Olkapääsairaudet rauhoittuvat usein itsestään tai kuntoutuksen avulla. Lähes puolet ihmisistä oireilee kuitenkin vielä vuodenkin jälkeen kivun alkamisesta.

– Tämän tutkimuksen valossa olkapääsairauksien vuoksi ei kuitenkaan pitäisi kirjoittaa pitkiä sairauslomia ilman selkeää suunnitelmaa työhön paluusta, Maria Sirén sanoo.

Monessa työterveyshuollon yksikössä onkin hänen mukaansa jo usean vuoden ollut suosituksena, että olkapääsairauden vuoksi ei kirjoiteta pitkiä sairauslomia, vaan ensisijaisesti on pyrittävä pitämään työntekijä töissä esimerkiksi työnkuvaa muokkaamalla.

 

Lähde: Helsingin yliopiston tiedote 1.12.2021

 

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje